Powołanie Rady Programowej Instytutu Dziedzictwa Myśli Narodowej

25 czerwca 2020 obrazek_wyróżniający

Powołanie Instytutu Dziedzictwa Myśli Narodowej im. Romana Dmowskiego i Ignacego Jana Paderewskiego to wyraz zaangażowania polskich władz i realizacja zobowiązania do przywracania pamięci o zasługach przedstawicieli polskiej myśli narodowej, którzy przez tak wiele lat pozostawali zapomniani – powiedział wicepremier, minister kultury i dziedzictwa narodowego prof. Piotr Gliński podczas uroczystości powołania członków Rady Programowej IDMN, która odbyła się na Zamku Królewskim w Warszawie. Przewodniczącym Rady liczącej 15 członków został prof. Stanisław Gebhardt, który oprócz aktu powołania odebrał z rąk wicepremiera prof. Piotra Glińskiego Złoty Medal „Zasłużony Kulturze Gloria Artis”.

Wicepremier Gliński podkreślił, że uroczystość powołania Rady Programowej stanowi zwieńczenie procesu zapoczątkowanego 13 stycznia br., kiedy to nastąpiło powołanie Instytutu Dziedzictwa Myśli Narodowej im. Romana Dmowskiego i Ignacego Jana Paderewskiego.

-Instytut to jedna z najmłodszych instytucji spośród 120 instytucji kultury założonych i prowadzonych przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, na tle innych instytucji kultury Instytut wyróżnia się jednak misją bez precedensu – powiedział minister kultury. 

Jak zaznaczył wicepremier, misją Instytutu Dziedzictwa Myśli Narodowej jest badanie i popularyzowanie dziedzictwa polskiej myśli narodowej i chrześcijańsko-demokratycznej reprezentowanej przez jej dwóch patronów – a zarazem ojców polskiej niepodległości – Romana Dmowskiego i Ignacego Jana Paderewskiego.

– Pielęgnowanie pamięci o rzeszach naszych przodków – członków ruchu narodowego i katolicko-społecznego zaangażowanych w odzyskanie niepodległości i odbudowę państwa polskiego stanowi nasz narodowy, wspólnotowy obowiązek. Powinność ta jest tym większa, że działacze ruchu narodowego i chrześcijańsko-demokratycznego jako członkowie elit narodu polskiego – zostali poddani zbiorowej eksterminacji i prześladowaniom bez precedensu przez oba reżimy totalitarne, które niewoliły nasz kraj w XX wieku. Przedstawicielom polskiej myśli narodowej i katolicko-społecznej odbierano nie tylko życie i godność, ale także systematycznie niszczono pamięć o nich i o ich zasługach dla wspólnoty narodowej – podkreślił prof. Gliński.

W gronie osób powołanych do Rady Programowej Instytutu znajdują się przedstawiciele świata kultury i nauki oraz działacze społeczni, reprezentujący różne środowiska i zawody, których łączy osobiste zaangażowanie na rzecz dobra naszego narodu i Ojczyzny.

– Jestem przekonany, że dzięki bogatym doświadczeniom i licznym życiowym osiągnięciom członkowie Rady Programowej będą skutecznie wspierać Dyrekcję cennymi wskazówkami i pomocą w rozwijaniu działalności badawczej i popularyzatorskiej tej ważnej instytucji kultury – powiedział minister kultury.

Gratulacje nowo powołanym członkom Rady Programowej przekazał także Prezydent RP Andrzej Duda w liście odczytanym przez sekretarza stanu w Kancelarii Prezydenta Andrzeja Derę. Prezydent podkreślił, że Instytut ma przed sobą śmiałe zadanie przywrócenia Polakom pamięci o ruchu narodowym i chrześcijańskim, a samym stronnictwom przywrócenie zasłużonego dobrego imienia. Dodał także, że uważa za niezwykle cenne powstanie Instytutu, którego zadaniem jest badanie i upowszechnianie wiedzy o myśli i dziele ojców niepodległości w czasie, kiedy świętujemy jubileusz stulecia odrodzenia się, obrony i odbudowy wolnej Rzeczypospolitej.

Trzeba było rządu Mateusza Morawieckiego i prezydentury Andrzeja Dudy, abyśmy wreszcie wypełnili swą historyczną powinność, upamiętniając tradycję narodową i chadecką. Decyzja Pana Premiera Piotra Glińskiego o powołaniu naszego Instytutu ma na celu naprawienie wielu lat zaniedbań w tym obszarze – podkreślał prof. Jan Żaryn, p.o. dyrektora IDMN.

Skład Rady Programowej Instytutu Dziedzictwa Myśli Narodowej

1. Prof. Stanisław Mieczysław Gebhardt – przewodniczący Rady – żołnierz AK, więzień Gestapo, działacz emigracyjnego Stronnictwa Pracy, współpracownik Roberta Schumana, współtwórca i jeden z liderów wielu międzynarodowych organizacji chrześcijańsko-demokratycznych, współinicjator odrodzenia Stronnictwa Pracy po roku 1989, prezes Fundacji Odbudowy Demokracji im. Ignacego Jana Paderewskiego.

2. Marian Barański – działacz opozycji antykomunistycznej oraz pierwszych polskich ruchów pro-life, jeden z liderów Ligi Narodowo-Demokratycznej oraz Polskiego Komitetu Obrony Życia, Rodziny i Narodu, więzień polityczny w okresie PRL.

3. Dr Ewa Czaczkowska – historyk, dziennikarka, pisarka, autorka książek m.in. o bł. ks. Jerzym Popiełuszce i kard. Stefanie Wyszyńskim, ekspert Muzeum Jana Pawła II i Muzeum Prymasa Wyszyńskiego w Warszawie.

4. Michał Drozdek – socjolog, publicysta, przez wiele lat urzędnik państwowy, prezes Fundacji SPES, doradca premiera Jana Olszewskiego, badacz katolickiej nauki społecznej.

5. Prof. Marian Marek Drozdowski – historyk, nauczyciel akademicki, autor prac poświęconych m.in. Ignacemu Janowi Paderewskiemu, jeden z inicjatorów upamiętnienia m.in. Wojciecha Korfantego i Władysława Reymonta.

6. Dr. inż. Aleksander Maciej Jabłoński – publicysta, działacz środowisk polonijnych, prezes Instytutu im. Oskara Haleckiego w Kanadzie

7. Marek Jurek – historyk, działacz opozycji antykomunistycznej (m.in. Ruchu Młodej Polski), współtwórca Zjednoczenia Chrześcijańsko-Narodowego, były przewodniczący Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji oraz marszałek Sejmu RP, publicysta katolicki.

8. Prof. Krzysztof Kawalec – historyk, dyrektor oddziału IPN we Wrocławiu, kierownik Zakładu Historii Polski i Powszechnej od XIX do XX wieku w Instytucie Historycznym Uniwersytetu Wrocławskiego, autor książek poświęconych obozowi narodowemu m.in. biografii Romana Dmowskiego.

9. Dr Wojciech Kozłowski – historyk, dyrektor Instytutu Pileckiego, badacz teologii politycznych, nauczyciel akademicki.

10. Prof. Zbigniew Krysiak – ekonomista, nauczyciel akademicki, założyciel i prezes Instytutu Myśli Schumana.

11. Dr Jolanta Niklewska – historyk zajmująca się m.in. historią obozu narodowego, w tym działalnością Romana Dmowskiego

12. Prof. Janusz Odziemkowski – historyk zajmujący się m.in. katolicyzmem społecznym, wykładowca Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, były szef Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych, działacz opozycji antykomunistycznej w okresie PRL.

13. Prof. Mieczysław Stanisław Ryba – historyk, wykładowca Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego oraz Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu, autor wielu publikacji dotyczących obozu narodowego, publicysta mediów katolickich, samorządowiec, prezes Klubu Inteligencji Katolickiej w Lublinie.

14. Ks. dr hab. Robert Skrzypczak – duszpasterz akademicki, psycholog, teolog, wykładowca m.in. Papieskiego Wydziału Teologicznego.

15. Dr hab. Wojciech Turek – historyk, autor m.in. biografii Wojciecha Wasiutyńskiego, działacz opozycji antykomunistycznej w okresie PRL, w latach 90. dyrektor biura Instytutu Konserwatywnego im. Edmunda Burke’a, wykładowca akademicki, dziennikarz mediów katolickich. 

Instytut Dziedzictwa Myśli Narodowej im. Romana Dmowskiego i Ignacego Jana Paderewskiego

Instytut jest państwową instytucją kultury powołaną przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego 17 lutego 2020 r. Jego misją jest prowadzenie badań oraz popularyzacja wśród współcześnie żyjącego pokolenia Polaków dziedzictwa polskiej myśli narodowej oraz chrześcijańsko-demokratycznej, reprezentowanego przez zasłużonych dla odzyskania niepodległości Polski patronów instytucji – Romana Dmowskiego oraz Ignacego Jana Paderewskiego.

Pracami Instytutu kierują Dyrektor prof. dr hab. Jan Żaryn oraz Zastępca Dyrektora prof. dr hab. Paweł Skibiński.

Źródło: https://www.gov.pl/web/kultura/powolanie-rady-programowej-instytutu-dziedzictwa-mysli-narodowej

[envira-gallery id=”1459″]

Zobacz także:

Szczegółowe biogramy członków Rady Programowej IDMN

Autor: Redakcja IDMN