Powszechny Uniwersytet Nauczania Chrześcijańsko-Społecznego zaprasza do udziału w kolejnej edycji!

9 listopada 2021 obrazek_wyróżniający

PUNCS działa w ramach struktur Instytutu Myśli Schumana w pozaszkolnej formie edukacji nieopartej o ustawę o szkolnictwie wyższym. Zajęcia prowadzone są drogą elektroniczną. Trwa kolejna edycja zaplanowana na dwa semestry od 2 października 2021 do 25 czerwca 2022 r. w co drugą sobotę w godzinach od 9:30 do 12:45. Szczegółowy harmonogram zajęć jest dostępny pod adresem.

Zapisy na zajęcia prowadzone są do końca listopada 2021 r. za pomocą formularza znajdującego się na stronie internetowej.

Celem zajęć jest zgłębienie myśli chrześcijańskiej i jej potencjału, aby wpływać na jakość modelu społecznego i wysoką efektywność gospodarczą, a także nauka wdrażania wartości, norm i zasad wynikających z katolickiej myśli społecznej do funkcjonowania różnych instytucji, organizacji i przedsiębiorstw.

W ramach procesu edukacyjnego Słuchacze biorą udział w zajęciach i wykonują praktyczny projekt w 5-osobowych zespołach, który przedstawiają Komisji Egzaminacyjnej.

Cele PUNCS

Misją PUNCS jest wdrażanie zasad chrześcijańskiej myśli społecznej w życie gospodarcze i społeczne oraz formowanie środowiska animatorów takich zmian w Polsce i za granicą. Organizatorzy liczą, że Animatorzy Myśli Chrześcijańsko-Społecznej (AMCS) przyczynią się do diagnozowania i zmniejszania rozbieżności pomiędzy myślą chrześcijańską a istniejącym kształtem poszczególnych organizacji życia gospodarczego, społecznego, kulturalnego i politycznego. Katolicka nauka społeczna jest wyzwaniem do podjęcia wysiłku ze strony wszystkich ludzi dobrej woli w celu jej aplikacji do konkretnych wymagań czasu i miejsca.

Powszechny Uniwersytet Nauczania Chrześcijańsko-Społecznego objął patronatem honorowym Minister Edukacji i Nauki, Minister Rodziny i Polityki Społecznej oraz Ministerstwo Finansów.

Więcej informacji na temat PUNCS można znaleźć na stronie internetowej.

PUNCS
Autor: Redakcja IDMN