Pracownicy IDMN z Medalem Stulecia Odzyskanej Niepodległości!

14 kwietnia 2022 obrazek_wyróżniający

W czwartek, 14 kwietnia br., zastępca dyrektora IDMN, prof. Paweł Skibiński oraz pracownicy działu naukowego IDMN: dr hab. Rafał Łatka i dr Krzysztof Kawęcki odebrali z rąk wiceministra edukacji i nauki Tomasza Rzymkowskiego Medale Stulecia Odzyskanej Niepodległości.

Medal Stulecia Odzyskanej Niepodległości

Został ustanowiony w 2018 r. Jest wyróżnieniem przyznawanym na pamiątkę stulecia odrodzenia Państwa Polskiego obywatelom polskim, którzy od czasu odzyskania niepodległości przez Państwo Polskie w 1918 r. przyczyniali się do budowania i wzmacniania suwerenności, niepodległości, kulturowej tożsamości i materialnej pomyślności Rzeczypospolitej.

Medal jest odznaczeniem o charakterze pamiątkowym, nadawanym w okresie trwania Narodowych Obchodów Setnej Rocznicy Odzyskania Niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej w latach 2018–2022.

Medal jest nadawany osobom żyjącym, które poprzez swoją działalność przyczyniły się do odzyskania lub umacniania suwerenności Rzeczypospolitej Polskiej, w tym w szczególności budowania wspólnoty obywatelskiej Polaków i poczucia tożsamości narodowej, rozwoju nauki, rozsławiania dobrego imienia Rzeczypospolitej Polskiej poprzez kulturę i sztukę, rozwoju społecznego i umacniania więzi z Polakami za granicą oraz budowania dobrobytu gospodarczego Rzeczypospolitej Polskiej.

Medal nadaje Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej z własnej inicjatywy lub na wniosek Prezesa Rady Ministrów, ministrów, kierowników urzędów centralnych oraz wojewodów.

Serdecznie gratulujemy!

Autor: Redakcja IDMN