Premiera książki Rafała Kowalczyka „Życie obok systemu. Maciej Święcicki (1913-1971)” już za nami!

9 września 2022 obrazek_wyróżniający

W czwartek, 8 września br., w Centrum Edukacyjnym IDMN przy ul. Andersa 20 w Warszawie odbyła się premiera książki „Życie obok systemu. Maciej Święcicki (1913-1971)” z udziałem autora. Książkę wydał Instytut Dziedzictwa Myśli Narodowej we współpracy z Wydawnictwem Neriton w ramach serii „Młodzi Historycy IDMN”.

Spotkanie z autorem
Podczas wydarzenia uczestnicy mieli okazję przysłuchiwać się i włączyć do dyskusji, w której udział wzięli Rafał Kowalczyk, autor książki, dr hab. Michał Białkowski oraz ks. dr Kazimierz Ginter. W spotkaniu uczestniczył także zastępca dyrektora IDMN, prof. Paweł Skibiński, który otworzył wydarzenie.

Wypełnianie luki
„Życie obok systemu. Maciej Święcicki (1913-1971)” ma pionierski charakter, podejmując zagadnienie wciąż bardzo słabo zbadane, jakim jest laikat w Polsce po II wojnie światowej. Także samo podjęcie się napisania biografii prof. Macieja Święcickiego było przedsięwzięciem nowatorskim, ponieważ żaden badacz nie zdecydował się dotychczas na dokonanie całościowej publikacji na ten temat.

– Rola i zaangażowanie świeckich w Kościele katolickim w Polsce w rzeczywistości państwa totalitarnego pozostaje wciąż niezgłębionym problemem badawczym, oczekującym swojego autora (…). Próbą naszkicowania biografii jednej osoby – prof. Macieja Święcickiego w kluczu formacji duchowej i intelektualnej, działalności naukowej i religijnej oraz spraw życia codziennego i rodzinnego jest praca Rafała Kowalczyka – pisze dr hab. Michała Białkowskiego, prof. UMK w swojej recenzji.

Życie obok systemu
Maciej Święcicki był profesorem, prawnikiem i działaczem katolickim, założycielem i wieloletnim kierownikiem Sekcji Ewangelicznej Klubu Inteligencji Katolickiej. Uczestnicy dyskusji zwracali uwagę na to, że był jedną z nielicznych osób żyjących na co dzień w pełni zgodnie z religią. Prof. Święcicki był figurą szanowną we wszystkich środowiskach – z szacunkiem pisał o nim w swojej korespondencji kardynał Wyszyński, ale z jego osobą liczyli się także komuniści. Choć miał szansę na karierę w polityce, nigdy się na nią nie zdecydował. Przez pryzmat biografii Święcickiego można się więc także przyjrzeć wielu elementom peerelowskiej rzeczywistości.

„Młodzi Historycy IDMN”
Seria wydawnicza, w ramach której ukazało się „Życie obok systemu. Maciej Święcicki (1913-1971)”, otwarta jest na młodych autorów publikacji stanowiących efekt badań z zakresu dziejów obozu narodowego i katolicyzmu społecznego. IDMN ma nadzieję wypełniać „białe plamy” w historii XX-wiecznej Polski kolejnymi publikacjami, szczególną wiarę pokładając w młodym pokoleniu historyków.

Publikację można nabyć m.in. w sklepie internetowym Wydawnictwa Neriton – kliknij TUTAJ.

Autor: Redakcja IDMN