Profesor Jan Żaryn przestał pełnić funkcję Dyrektora IDMN

11 kwietnia 2024 obrazek_wyróżniający

Z dniem 11 kwietnia 2024 r. Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego Bartłomiej Sienkiewicz odwołał prof. dr. hab. Jana Żaryna ze stanowiska Dyrektora Instytutu Dziedzictwa Myśli Narodowej im. Romana Dmowskiego i Ignacego Jana Paderewskiego.

Podstawą decyzji są „działania, takie jak wspieranie środowisk nacjonalistycznych m.in. poprzez Fundusz Patriotyczny, czy współfinansowanie ze środków ww. Funduszu (w październiku 2021 roku) plakatów porównujących ambasadora Niemiec do zbrodniarzy nazistowskich, opatrzonych logotypem Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Zgodnie z par. 3 ust. 11 umowy z dnia 16 lutego 2021 roku w sprawie warunków organizacyjno-finansowych działalności Instytutu Dziedzictwa Myśli Narodowej im. Romana Dmowskiego i Ignacego Jana Paderewskiego oraz programu jego działania zostało to uznane za odstąpienie przez Pana [Dyrektora Jana Żaryna – przyp. red.] od realizacji umowy. Równocześnie nie ma możliwości realizacji przez Pana [Dyrektora Jana Żaryna – przyp. red.] kluczowego elementu Pana [Dyrektora Jana Żaryna – przyp. red.] Programu Działania na lata 2021-2028, stanowiącego załącznik do ww. umowy, to jest utworzenia ekspozycji stałej Muzeum Ruchu Narodowego im. Romana Dmowskiego w Warszawie”.

Na stanowisko p.o. dyrektora Instytutu Dziedzictwa Myśli Narodowej powołany został dr hab. Adam Leszczyński, prof. SWPS.

Autor: Redakcja IDMN