Profesor Marian M. Drozdowski, członek Rady Programowej IDMN z apelem do Radnych m.st. Warszawy

15 grudnia 2021 obrazek_wyróżniający

Jako historyk i dokumentalista Komitetu Narodowego Polskiego, Armii Polskiej gen. Hallera, konferencji pokojowej w Wersalu oraz wieloletniej współpracy Dmowskiego z Paderewskim, zwracam się do wszystkich członków Rady m.st. Warszawy o zachowanie nazwy Ronda Romana Dmowskiego.

prof. Marian Marek Drozdowski
IH PAN, Towarzystwo Miłośników Historii w Warszawie
Członek Rady Programowej IDMN
Varsavianista

Autor: Redakcja IDMN