Przewodniczący Rady Programowej IDMN prof. Stanisław Mieczysław Gebhardt odznaczony Orderem Orła Białego

3 maja 2023 obrazek_wyróżniający

Z okazji Święta Narodowego Trzeciego Maja Prezydent Rzeczpospolitej Polskiej Andrzej Duda wręczył Order Orła Białego przewodniczącemu Rady Programowej IDMN, prof. Stanisławowi Mieczysławowi Gebhardtowi.

Jak czytamy w uzasadnieniu przyznania najwyższego polskiego odznaczenia państwowego, Prezydent RP odznaczył prof. Stanisława Mieczysława Gebhardta „w uznaniu znamienitych zasług dla niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej, za wybitną działalność na rzecz polskiej emigracji poprzez pielęgnowanie tożsamości narodowej, zachowanie ciągłości dziedzictwa kulturowego oraz propagowanie wartości chrześcijańskich i demokratycznych, za wierność Polsce wolnej i suwerennej”.

– Poprzez pracę dla Rzeczypospolitej, dla ojczyzny przez całe życie – od czasów walki z bronią w ręku, po czasy budowania demokracji, kształcenia kolejnych pokoleń młodych do polskiej polityki na pniu chrześcijańskiej demokracji, a więc Polski takiej jaką mamy dzisiaj. Ani kapituła Orła Białego, ani ja, nie mieliśmy cienia wątpliwości, że za taką postawę i za takie życie to najwyższe polskie odznaczenie jest absolutnie należne jako za życie i postawę wybitną z wielkim wkładem w rozwój nowoczesnej Polski, takiej jaką – nie mam wątpliwości – chce mieć większość naszych obywateli. Z całego serca za to dziękuję – pokreślił Prezydent RP Andrzej Duda w trakcie uroczystości.

Podczas uroczystości na Zamku Królewskim w Warszawie Order Orła Białego wręczono także Pani Joannie Marii Wnuk-Nazarowej, kompozytorce, dyrygentce i pedagog. W wydarzeniu wziął udział dyrektor IDMN, prof. Jan Żaryn.

Żołnierz AK, więzień, polityk, współtwórca światowego ruchu chrześcijańsko–demokratycznego

Stanisław Mieczysław Gebhardt urodził się 13 lipca 1928 r. w Poznaniu. W latach 1941-43 był harcerzem Szarych Szeregów, w 1943 r. wstąpił do Armii Krajowej. W 1944 r. został aresztowany przez gestapo, trafił do obozów koncentracyjnych Gross-Rosen, później Mauthausen. Po wyzwoleniu KL Mauthausen wrócił do Polski, gdzie zdał tzw. małą maturę. Przedostał się do Włoch, następnie osiadł w Wielkiej Brytanii. W 1953 r. ukończył studia na Polish University College w Londynie, a w 1954 r. kursy zarządzania przedsiębiorstwami w City of London College oraz nauki polityczne i społeczne na Sorbonie. Został pozbawiony polskiego obywatelstwa przez komunistyczne władze PRL. W latach 1954-85 był członkiem władz Stronnictwa Pracy na Uchodźstwie. Współtworzył i angażował się w działalność wielu polskich organizacji społecznych i kulturalnych na wychodźstwie, m.in. Związku Studentów Polskich, Związku Młodych Unii Federalnej Europy, Związku b. Żołnierzy AK, Macierzy Szkolnej, Grupy „Merkuriusza”, Rady Polaków we Włoszech oraz Klubu Polskiego w Rzymie. Współpracował m.in. z Robertem Schumanem. Po powrocie do Polski w latach 1990-94 działał w reaktywowanym Stronnictwie Pracy, którego był wiceprezesem. W latach 1995-98 był współzałożycielem i wiceprezesem Ruchu Odbudowy Polski.
Od czerwca 2020 r. pełni funkcję przewodniczącego Rady Programowej Instytutu Dziedzictwa Myśli Narodowej im. Romana Dmowskiego i Ignacego Jana Paderewskiego.

Zobacz biogram prof. Stanisława Mieczysława Gebhardta TUTAJ.

Najwyższe odznaczenie państwowe
Order Orła Białego to najwyższy order Rzeczypospolitej i zarazem najstarsze polskie odznaczenie państwowe – ustanowione w 1705 r. i reaktywowane w 1921 r. Nadawany jest za znamienite zasługi cywilne i wojskowe dla Rzeczypospolitej Polskiej, położone zarówno w czasie pokoju jak i w czasie wojny. Nie dzieli się na klasy. Nadawany jest najwybitniejszym Polakom oraz najwyższym rangą przedstawicielom państw obcych.

Fot. Marek Borawski/KPRP

Autor: Redakcja IDMN