Radosnych Świąt Wielkanocnych!

8 kwietnia 2023 obrazek_wyróżniający

Chrystus Zmartwychwstał!

Ta prawda jest jak skała, o którą możemy się oprzeć. Życzmy sobie tej siły wewnętrznej pochodzącej z wiary, byśmy jako Polacy miłowali swój naród i jego dziedzictwo, byśmy bronili naszych zbiorowych autorytetów i dzięki temu byli zdolni do obrony naszej tożsamości, do czynienia dobrych dzieł.

Życzmy sobie, by Zmartwychwstały Chrystus był odkrywany przez nas, którzy jak uczniowie idący z Jerozolimy do Emaus rozpoznawali Prawdę.

prof. Jan Żaryn
Dyrektor IDMN

Autor: Redakcja IDMN