Rozpoczęły się warsztaty źródłoznawcze dla studentów organizowane przez IDMN!

2 kwietnia 2022 obrazek_wyróżniający

W sobotę, 2 kwietnia br., w Centrum Edukacyjnym IDMN zainaugurowano warsztaty źródłoznawcze dla studentów. Zajęcia mają na celu zapoznanie uczestników z warsztatem naukowym historyka i z pracą na różnego typu źródłach, dotyczących historii najnowszej. Warsztaty odbywać się będą w kolejne soboty i zakończą się 23 kwietnia.

Inauguracyjne warsztaty poprowadził zastępca dyrektora IDMN, prof. Paweł Skibiński oraz pracownik IDMN – Piotr Siewak. Podczas inauguracyjnych zajęć analizie poddano protokół z posiedzenia Rady Głównej Episkopatu Polski z 5 czerwca 1979 roku oraz telegramy działającego w Paryżu Komitetu Narodowego Polskiego.

– Chcielibyśmy zbliżyć się do oryginałów źródeł jak najbardziej, żebyście Państwo zapoznali się z techniką pracy, którą nasi historycy wykonują i chcemy zachęcić Państwa do pewnej samoświadomości, jeśli chodzi o pracę ze źródłem oryginalnym, na tyle, na ile jest to wykonalne – powiedział prof. Paweł Skibiński do uczestników warsztatów.

Podczas warsztatów uczestnicy mieli okazję pracować na oryginalnych dokumentach w formie skanów i kserokopii. Przedstawiono specyfikę konkretnych typów źródeł oraz to, jak wykorzystywać je w swoich pracach. Zaprezentowano kilka cennych i praktycznych porad dotyczących pracy z archiwaliami oraz skuteczne metody poszukiwania w archiwach. Dzięki wykorzystanej metodzie warsztatowej w trakcie zajęć uczestnicy mieli też okazję zaprezentować własne interpretacje źródeł, a przy okazji zmierzyć się z problemami, które napotyka badacz przy takiej analizie.

Prof. Paweł Skibiński wyraził też nadzieję, że te cykliczne warsztaty staną się zachętą dla uczestników do tworzenia pierwszych prac, wykorzystujących materiał źródłowy gromadzony przez IDMN, będący głównie spuścizną osób prywatnych, związanych ze środowiskiem narodowym i środowiskiem katolików społecznych.

Kolejne warsztaty odbędą się już za tydzień, 9 kwietnia. Cały cykl potrwa do 23 kwietnia i będzie składał się z trzech spotkań. IDMN w przyszłości planuje kontynuację działalności w tym zakresie i organizację kolejnego cyklu warsztatów.

Autor: Redakcja IDMN