Rozstrzygnęliśmy konkurs na najlepsze prace magisterskie i rozprawy doktorskie

21 grudnia 2020 obrazek_wyróżniający

W dniu 15.12. br. w siedzibie Instytutu Dziedzictwa Myśli Narodowej im. R. Dmowskiego i I.J. Paderewskiego w Warszawie odbyło się posiedzenie członków Kapituły Konkursowej dla Konkursu na najlepsze rozprawy doktorskie oraz prace magisterskie o tematyce poświęconej historii ruchu narodowego orz katolicyzmu społecznego w Polsce.

W trakcie obrad Członkowie Kapituły na podstawie zapisów Regulaminu konkursu przyznali następujące nagrody:

Dla kategorii rozpraw doktorskich:

1. Nagroda  w wysokości 15 000 zł – nie przyznano

2. Nagroda w wysokości 10 000 zł – przyznano Panu Przemysławowi Pazikowi za pracę pt. „Spory i wybory ideowe katolików świeckich w okresie narodzin komunistycznego systemu władzy w Polsce (1945-1948)”

3. Nagroda w wysokości 5 000 zł – przyznano Panu Przemysławowi Pawlakowi za pracę pt. „Życie i działalność ks. Henryka Kazimierowicza (1896–1942)”

wyróżnienie w wysokości 2 000 zł – przyznano Pani Magdalenie Oliferko za pracę pt. „Julian Fontana – niedoceniony artysta z najbliższego otoczenia Chopina”

Dla kategorii prac magisterskich:

1. Nagroda w wysokości 10 000 zł – przyznano Pani Karolinie Biedce za pracę pt. „Przeznaczona do służenia Polsce. Laurence Alma-Tadema (1865-1940) i jej działalność na rzecz odbudowy państwa polskiego

2. Nagroda w wysokości 7 000 zł – przyznano Panu Michałowi Adamczykowi za pracę pt. „Myśl społeczno-polityczna Zygmunta Balickiego na łamach „Przeglądu Narodowego”

3. Nagroda w wysokości 3000 zł – przyznano Panu Piotrowi Spottkowi za pracę pt. „Cnoty teologalne w twórczości polskich bardów Antoniny Krzysztoń, Marka Tercza i Jana Wołka

Wyróżnienie w wysokości 1000 zł ex-aequo przyznano:

Panu Pawłowi Neumann-Karpińskiemu za pracę pt. „Strach jako emocja polityczna w koncepcjach Istvána Bibó i Marthy Nussbaum” oraz

Pani Magdalenie Zając za pracę pt. „Rola wspólnoty religijnej w rozwoju duchowym osób z niepełnosprawnością wzrokową”

W trakcie posiedzenia Kapituły przyjęto, że Członkowie Kapituły będą indywidualnie wnioskować do Dyrektora IDMN lub jego zastępców o wszczęcie procedury wydawniczej dla wyróżniających się prac o dużych walorach badawczych i naukowych.

Laureatom i wszystkim uczestnikom naszego konkursu podziękował profesor Jan Żaryn, p.o. Dyrektora Instytutu Dziedzictwa Myśli Narodowej im. R. Dmowskiego i I.J. Paderewskiego.

Szanowni Uczestnicy, w tym Laureaci, konkursu

na najlepszą pracę magisterską i doktorską z zakresu dziedzictwa obozu narodowego i katolicyzmu społecznego. Dziękuję wszystkim autorom prac, że zechcieli Państwo wziąć udział w konkursie czym daliście dowód i świadectwo, że nasz IDMN jest wiarygodnym partnerem, a jego cele i zadania nie są Wam obce. Gratuluję laureatom! Miejcie Państwo świadomość, że Wasze prace oceniali wybitni specjaliści, surowi i sprawiedliwi zarazem. Obiecuję, że w kolejnych edycjach konkursu poprzeczki nie będziemy zatem obniżać. Dziękuję Ministrowi Nauki i Edukacji prof. Przemysławowi Czarnkowi oraz Ministrowi Kultury Dziedzictwa Narodowego i Sportu prof. Piotrowi Glińskiemu, za patronat nad naszym konkursem i za wsparcie finansowe. Już dziś zachęcam wszystkich młodych magistrantów i doktorantów, w imieniu organizatorów, do wzięcia udziału w kolejnej edycji konkursu. Dziedzictwo obozu narodowego i katolicyzmu społecznego jest tak bogate i wielonurtowe, że znajdą Państwo na pewno w jego ramach, swój temat pracy.

Z poważaniem,

Autor: Redakcja IDMN