Ruszają zapisy na III Szkołę Letnią IDMN!

19 maja 2022 obrazek_wyróżniający

Instytut Dziedzictwa Myśli Narodowej im. Romana Dmowskiego i Ignacego Jana Paderewskiego rozpoczyna nabór do udziału w trzeciej edycji Szkoły Letniej IDMN. Ofertę swoją kierujemy do studentów historii drugiego stopnia (magistrantów), doktorantów, ale przede wszystkim do nauczycieli historii i katechetów uczących w szkołach średnich. Przedsięwzięcie odbywa się pod honorowym patronatem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Ministra Edukacji i Nauki.

Młodzież dla Niepodległej
Przewodnim tematem zajęć tegorocznej Szkoły Letniej jest „Młodzież dla Niepodległej”. W programie znajdą się wykłady oraz warsztaty prowadzone przez wybitnych znawców historii ruchu narodowo-chrześcijańskiego i doświadczonych dydaktyków oraz świadków historii.

Wstępny harmonogram III Szkoły Letniej IDMN dostępny jest poniżej.

Termin szkoły
Zajęcia odbędą się w dniach 16-19 sierpnia 2022 roku w Pułtusku. Pokrywamy koszty pobytu, wyżywienia oraz wycieczki dydaktycznej.

Kto może wziąć udział?
Nauczyciele historii i katecheci uczących w szkołach średnich, studenci historii drugiego stopnia (magistranci), doktoranci.

Zgłoszenia
Zainteresowanych prosimy o nadsyłanie do 30 czerwca 2022 r. na adres szkola.letnia@idmn.pl:
1) podpisanego skanu formularza zgłoszeniowego (dostępny poniżej);
2) krótkiego (do 1000 słów) tekstu motywującego, który powinien być związany z przewodnim tematem zajęć tegorocznej edycji Szkoły Letniej IDMN.

Kandydaci zostaną powiadomieni o wyniku kwalifikacji do dnia 10 lipca 2022 r.

Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość odwołania przedsięwzięcia w sytuacji zagrożenia epidemicznego.

Kontakt
Adres organizatora: szkola.letnia@idmn.pl
Dodatkowych informacji udziela Agnieszka Bejnar-Bejnarowicz: 22 419 22 85

Harmonogram-III-Szkola-Letnia-IDMN
FORMULARZ-ZGLOSZENIOWY

Autor: Redakcja IDMN