Ruszył konkurs na najciekawsze prace magisterskie i doktorskie związane z historią ruchu narodowego i katolicyzmu społecznego w Polsce

11 października 2022 obrazek_wyróżniający

Wystartowała III edycja konkursu na najciekawsze prace magisterskie oraz rozprawy doktorskie o tematyce związanej z historią ruchu narodowego i katolicyzmu społecznego w Polsce. Założenia przedsięwzięcia przedstawili na wspólnej konferencji prasowej wiceminister edukacji i nauki prof. Włodzimierz Bernacki oraz dyrektor IDMN prof. Jan Żaryn.

– Na nas wszystkich ciąży odpowiedzialność, aby ten wielki problem intelektualny polskiej myśli politycznej, nie tylko badać, ale również opisywać i popularyzować – mówił wiceminister Włodzimierz Bernacki podczas konferencji.

Sekretarz Stanu w MEiN podkreślał, że inicjatywa IDMN to dobry sposób, aby zachęcić młodych badaczy do odkrywania myśli politycznej ruchu narodowego i pokazania jej związków ze współczesnością: – To, co może nas wzmacniać i budować dzisiaj, to są właśnie te korzenie, na których budowany był fundament – z jednej strony tożsamości narodowej, ale też ten fundament, który stał się podstawą odbudowania bytu państwowego i niepodległości w XX wieku.

Na aspekt popularyzatorski konkursu zwracał uwagę także dyrektor IDMN, prof. Jan Żaryn: –  Chcemy przez ten konkurs zachęcić promotorów, doktorantów i studentów, aby wybierali na tematy swoich prac te, które są związane z tym wielkim dziedzictwem chrześcijańsko-narodowym XIX i XX wieku – wskazywał. – Możemy jako instytut konsultacyjnie wesprzeć w doborze tematów. Dysponujemy archiwami, dokumentacją, bardzo często nieznaną – dodał.

Wiceminister Włodzimierz Bernacki zachęcał także inne podmioty do składania wniosków w programie „Społeczna Odpowiedzialność Nauki”. Wskazał, że jest wiele tematów związanych z myślą polityczną i kwestiami tożsamościowymi, które warto przybliżać i popularyzować. 

Więcej o konkursie.

Tekst: MEiN

Autor: Redakcja IDMN