Seminaria naukowe Instytut Dziedzictwa Myśli Narodowej

3 grudnia 2020 obrazek_wyróżniający

Instytut Dziedzictwa Myśli Narodowej im. Romana Dmowskiego i Ignacego Jana Paderewskiego zaprasza studentów, doktorantów, nauczycieli szkolnych oraz osoby zainteresowane tematyką seminariów do wzięcia w nich udziału. Cykliczne wydarzenia odbędą się w miesiącach styczeń-czerwiec 2021 r. Zgłoszenia można przesyłać do 20 grudnia 2020 r.

Na pierwszą połowę 2021 r. Instytut Dziedzictwa Myśli Narodowej przewiduje dwa cykle interdyscyplinarnych i comiesięcznych seminariów, które zaczną się w styczniu, a skończą w czerwcu 2021 r. Pierwszy poświęcony ruchowi i myśli katolicko-społecznej wobec wyzwań XIX i XX w. oraz drugi dedykowany różnorodności obozu i nurtu narodowego w XIX i XX w.

W ramach zajęć dla uczestników przewidziane są półtoragodzinne  wykłady oraz konwersatoria przygotowane zarówno przez pracowników Instytutu jak i osoby z zewnątrz. Wśród wykładowców znajdą się prof. Jan Żaryn, prof. Paweł Skibiński, prof. Krzysztof Kawalec, prof. Rafał Łatka, ks. Prof. Robert Skrzypczak, dr Krzysztof Kawęcki czy Michał Drozdek. Po zakończeniu cyklu spotkań, zostanie wystawiony certyfikat ukończenia kursu. Wobec wyzwań pandemicznych i zaleceń rządowych zajęcia prawdopodobnie będą miały jedynie formę on-line.

Wstępne daty seminariów (godzina 17 albo 18):

1) „Ruch i myśl katolicko społeczna wobec wyzwań XIX i XX w.”:

13 stycznia, 11 lutego, 10 marca, 15 kwietnia, 12 maj, 9 czerwca

2) „Różnorodność obozu i nurtu narodowego w XIX i XX w.”:

28 stycznia, 24 lutego, 24 marca, 28 kwietnia, 26 maja, 23 czerwca

Zgłoszenie udziału

Osoby zainteresowane uczestnictwem w przedsięwzięciu powinny do 20 grudnia przesłać wypełniony i zeskanowany formularz zgłoszeniowy na adres mailowy: seminaria@idmn.pl albo wypełnić formularz znajdujący się pod tym linkiem:

https://forms.gle/jzMiKMdyxZzkKjwy8

O przyjęciu do programu seminaryjnego decydować będzie list motywacyjny, którego napisanie jest obligatoryjne w ramach zgłoszenia. Ewentualne pytania również prosimy o nadsyłanie na adres mailowy: seminaria@idmn.pl

Formularz zgłoszeniowy w formie edytowalnej WORD .doc

Autor: Redakcja IDMN