Seminarium „Prześladowanie polskiego Kościoła katolickiego w czasie II wojny światowej” już za nami!

15 marca 2023 obrazek_wyróżniający

We wtorek, 14 marca br. w Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku odbyło się seminarium dla nauczycieli i przewodników muzealnych pt. „Prześladowanie polskiego Kościoła katolickiego w czasie II wojny światowej”. Organizatorem wydarzenia było Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku oraz IDMN.

Seminarium złożone było z dwóch części. Spotkanie rozpoczęło się prezentacją filmu Pawła Woldana „Kościół katolicki w Polsce podczas II wojny światowej. Część I”, którego jednym z producentów był IDMN. Następnie uczestnicy wzięli udział w warsztatach poprowadzonych przez dr. Przemysława Pazika, pracownika Działu Naukowego IDMN i autora naszej nowości wydawniczej, „Spory i wybory ideowe katolików w Polsce 1942–1948”.

Podczas spotkania nauczyciele i przewodnicy muzealni mieli okazję pogłębić swoją wiedzę na temat niemieckiej polityki okupacyjnej wymierzonej w Kościół katolicki. Dyskutowano nad koniecznością wykorzystywania treści dotyczących dziejów Kościoła katolickiego w czasie II wojny światowej w programach szkolnych oraz wycieczkach, a także prezentowano tematy związane z przewodnim zagadnieniem, które wykorzystać można podczas lekcji historii. W trakcie warsztatów uczestnicy mieli okazję zapoznać się także z danymi statystycznymi, które w sposób szczególnie przemawiający unaoczniają skalę prześladowań, jednocześnie podkreślono, że także wykorzystanie tego typu źródeł może stanowić cenne uzupełnienie lekcji szkolnych, czy muzealnych.

– Prześladowania w czasie II wojny światowej pokazały, że duchowieństwo cierpiało na równi z ludnością. Zbudowało to wyjątkową więź, czego skutki odczuwane były długo po wojnie – to też uniemożliwiało laicyzację polskiego społeczeństwa w PRL – mówił podczas seminarium dr Przemysław Pazik.

Wydarzenie zostało zorganizowane w ramach współpracy IDMN z Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku.

Dziękujemy, że byliście z nami!

Autor: Redakcja IDMN