Spotkanie promocyjne książki „Liga Narodowa w zaborze pruskim i jej działacze” za nami!

7 kwietnia 2022 obrazek_wyróżniający

W czwartek, 7 kwietnia br., w Cyryl Club w Poznaniu odbyło się spotkanie promocyjne książki „Liga Narodowa w zaborze pruskim i jej działacze” autorstwa prof. Tomasza Sikorskiego i prof. Adama Wątora. Spotkanie współorganizowane przez Instytut Poznański poprowadził dyrektor IDMN, prof. Jan Żaryn.

Dyrektor IDMN, prof. Jan Żaryn w czasie dyskusji zwracał uwagę na znaczenie Ligii Narodowej dla niepodległości Polski. Podkreślał też jej charakter – wszechpolski i wszechstanowy, jasno sprzeciwiający się polityce zaborców. Jak mówił, Liga Narodowa od samego początku swojego istnienia posiadała wyraźnie określony cel – budowę silnego narodu i odzyskanie przez Polskę niepodległości.

Uczestnicy dyskusji wymieniali szereg zorganizowanych akcji – wystąpień i manifestacji, które były owocem pracy działaczy Ligii Narodowej.

Uczestnicy w swoich wypowiedziach wielokrotnie podkreślali złożoność tajnej działalności Ligi, zaangażowanie jej działaczy oraz niezwykłą mobilizację Polaków żyjących pod zaborem pruskim. Autorzy książki zwracali uwagę na antygermanizacyjną postawę Ligii Narodowej.

Spotkanie promocyjne było współorganizowane przez IDMN, Instytut Poznański oraz Cyryl Club. W wydarzeniu uczestniczyli autorzy książki, prof. Tomasz Sikorski i prof. Adam Wątor, spotkanie poprowadzone zostało przez dyrektora IDMN, prof. Jana Żaryna.

O monografii
Jak wskazują sami autorzy celem ich badań było analityczne przedstawienie dziejów LN, jej organizacji, działalności i oblicza ideowo-politycznego oraz aktywności osób z nią związanych. Za wyjściową hipotezę przyjęto twierdzenie, że LN była silnym kierownictwem ruchu narodowego w zaborze pruskim, a jej działacze przyczynili się do budowy nowoczesnego ruchu narodowego i podstaw polskiej państwowości po 1918 r.


– Prezentowana monografia z jednej strony porządkuje dotychczasowy stan badań, z drugiej jest pierwszą, kompleksową próbą ukazania dziejów Ligi Narodowej w zaborze pruskim – piszą autorzy we wstępie do książki.

Znakomite recenzje
Recenzenci książki – dr hab. Henryk Lisiak i prof. Witold Wojdyło, wyrazili się o monografii z uznaniem. Doceniają udane przedstawienie mnogości i wszechstronność wątków, skrupulatność oraz mocne podstawy warsztatowe autorów. W swoich recenzjach zwrócili uwagę na pionierskość dzieła i zakończoną powodzeniem pierwszą próbę kompleksowego ukazania dziejów Ligi Narodowej w zaborze pruskim.

– Czytelnik śledzi nie tylko tworzenie potencjału do walki z różnymi odsłonami polityki germanizacyjnej, ale także towarzyszące mu szerokie instrumentarium, nade wszystko jednak pracę i ogromny patriotyczny wysiłek wielkich i mniejszych „siłaczy”. Są oni obecni niemal na wszystkich stronach pracy. Monografia ma tylko mocne strony. Pod względem warsztatowym jest wzorcowa – napisał w recenzji książki dr hab. Henryk Lisiak.

O Lidze Narodowej
Liga Narodowa to tajna wszechpolska organizacja polityczna powstała w 1893 r., która od początku swojego istnienia była głównym ośrodkiem nowoczesnej polskiej myśli nacjonalistycznej. Jej struktury stały się podstawą utworzenia i funkcjonowania nowego obozu politycznego – Narodowej Demokracji.

„Liga Narodowa w zaborze pruskim i jej działacze” wydana została nakładem IDMN i Wydawnictwa Neriton. Więcej o publikacji.

Autor: Redakcja IDMN