Spotkanie promocyjne książki „Zawsze głosiłem prawdę” już za nami!

15 czerwca 2023 obrazek_wyróżniający

W czwartek, 15 czerwca br. w Centrum Edukacyjnym IDMN przy ul. Andersa 20 w Warszawie odbyło się spotkanie promocyjne książki „Zawsze głosiłem prawdę” pod red. Pawła Kęski. Publikacja została wydana nakładem Instytutu Dziedzictwa Myśli Narodowej im. Romana Dmowskiego i Ignacego J. Paderewskiego oraz Wydawnictwa Neriton.

O spotkaniu

W dyskusji nad książką wzięli udział Paweł Kęska, redaktor zbioru, dziennikarz, świecki teolog i historyk sztuki, pracownik Muzeum Księdza Jerzego Popiełuszki w Warszawie, prof. Jan Żaryn, dyrektor IDMN oraz dr Ewa Czaczkowska z Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego.

Podczas spotkania Paweł Kęska opowiedział uczestnikom wydarzenia o celach swojej publikacji, jej zmieniającej się koncepcji i założeniach. Podkreślił także, że praca ma na celu przede wszystkim ułatwienie naukowcom prowadzenie przyszłych badań nad postacią księdza Jerzego Popiełuszki.

– Skoro mieliśmy taki zespół wypowiedzi, to gdzieś w połowie pracy okazało się, że może warto ułożyć to chronologicznie, przyjąć pewną metodologię i tak naprawdę poszukać nauczania społecznego księdza Popiełuszki, a nie nauczania społecznego Kościoła. Szukamy, aby odnaleźć tego człowieka, który przeżył swoje życie w dramatycznych czasach, biorąc udział w życiu społecznym i mówiąc na temat życia społecznego, i w jakiś sposób wyrazić to w zbiorze tekstów. Ta koncepcja ostatecznie zwyciężyła – powiedział Paweł Kęska podczas dyskusji.

Jednocześnie zaznaczono, że w całej wyjątkowości swojej działalności, ksiądz Jerzy pozostawał niezwykle spójny z nauczaniem społecznym Kościoła. Podkreślono również, że jego życie i postępowanie widzieć należy w perspektywie długiego trwania, jako swoistą kontynuację misji kapłaństwa polskiego, sięgającą korzeniami XIX wieku.

– To kapłan doskonale znający naukę społeczną Kościoła. To coś niezwykłego, gdy się czyta jego wypowiedzi, w których on w pełni rozumie tradycję nauki społecznej Kościoła. Ona wyrasta z encyklik papieskich, stąd Jan Paweł II, ona wyrasta z nauczania kościoła lokalnego, stąd kardynał Stefan Wyszyński, ona wyrasta w ogóle z dokumentów Kościoła. Jednocześnie ksiądz Popiełuszko widzi ją w perspektywie dalszej – z jednej strony nauczania, ale także działania w przestrzeni Kościoła i w przestrzeni publicznej. Nauka społeczna Kościoła nie jest tylko teorią, jest praktyką, jest spójnością między teorią a praktycznym działaniem w przestrzeni publicznej – powiedział prof. Jan Żaryn podczas spotkania.

W trakcie wydarzenia zwracano także uwagę na ogromne znaczenie dla nauki, jakie ma omawiana publikacja, która według dr Czaczkowskiej stanowić będzie obowiązkowy punkt dla każdego, kto zajmuje się księdzem Popiełuszką. Na wagę publikacji wpływa także fakt, że wśród wielu wcześniej niepublikowanych dokumentów znajdują się takie, które stanowią kolejne potwierdzenie gotowości księdza Popiełuszki do męczeństwa.

– Została wykonana ogromna praca i wydaje się, że dla każdej osoby, która zajmuje się życiem, działalnością i nauczaniem księdza Jerzego Popiełuszki odtąd będzie to już obowiązkowa pozycja dlatego, że zawiera ona jeżeli nie wszystkie teksty, to zdecydowaną większość tekstów księdza Jerzego. Po drugie te teksty są w oryginalnej wersji, a dotychczas w różnych książkach poświęconych księdzu Popiełuszce cytaty się różnią, bo my korzystaliśmy z różnych opracowań, nie do wszystkich źródeł mieliśmy dostęp i ta książka z nieopublikowanymi dokumentami pokazuje raz jeszcze, że praca historyka nigdy się nie kończy – powiedziała dr Ewa Czaczkowska podczas spotkania.

O publikacji

„Zawsze głosiłem prawdę” pod red. Pawła Kęski to publikacja stanowiąca dotąd najobszerniejszy i najbardziej kompletny zbiór wypowiedzi ks. Jerzego Popiełuszki. Ze 141 zawartych w niej dokumentów, 60 dotąd nie publikowano – wśród dokumentów są wywiady, listy, notatki i homilie. W książce zastosowano pozwalający zrozumieć kontekst aparat krytyczny, a zastosowany chronologiczny układ dokumentów pozwala na śledzenie myśli społecznej, jaka dojrzewała w kapelanie Solidarności.

Książka trafi do sprzedaży w najbliższych tygodniach.

Autor: Redakcja IDMN