Spotkanie promocyjne słowników biograficznych IDMN na Targach Wydawców Katolickich 2021

25 września 2021 obrazek_wyróżniający

W sobotę, 25 września br. odbyło się spotkanie promujące słowniki biograficzne IDMN uhonorowane Nagrodą FENIKS 2021 w kategorii historia . Przedsięwzięcie odbyło się w ramach ramach XXVI Targów Wydawców Katolickich w Arkadach Kubickiego na Zamku Królewskim w Warszawie.

Integracja środowiska naukowego

W spotkaniu wziął udział prof. Jan Żaryn, dyrektor Instytutu Dziedzictwa Myśli Narodowej, prof. Paweł Skibiński, zastępca dyrektora IDMN oraz dr Krzysztof Kawęcki, redaktor „Słownika biograficznego polskiego obozu narodowego”.

– Wydane dotychczas dwa tomy słowników biograficznych to przede wszystkim ogromna zasługa redaktorów i autorów poszczególnych biogramów. Dzięki ich ogromnemu wysiłkowi możliwa jest również integracja środowiska inteligenckiego, zajmującego się badaniem obozu narodowego i katolicko-społecznego – powiedział prof. Jan Żaryn, dyrektor IDMN.

Uzupełnienie ważnej luki w historiografii

– Każda postać która znalazła się w słoniku polskiego obozu narodowego, to indywidualna historia. To opowieść dziejów Polski poprzez pojedyncze żywoty. Byli to przedstawiciele różnych profesji: lekarze, prawnicy, parlamentarzyści, a nawet harcerze – wskazał podczas promocji słowników dr Krzysztof Kawęcki, redaktor „Słownika biograficznego polskiego obozu narodowego”.

Podczas spotkania rozmówcy nakreślili ideę powstania słowników biograficznych IDMN, założenia serii oraz plany wydawnicze w przyszłości. Nie zabrakło także opisu kilku biogramów wybitnych postaci, których brakowało dotychczas w polskiej historiografii.

– Zachęcamy przede wszystkim do czytania biogramów. Jest to nie tylko niesłychanie wciągające, ale również intelektualnie satysfakcjonujące zajęcie – podkreślił prof. Paweł Skibiński, zastępca dyrektora IDMN.

Nagroda Feniks 2021 w kategorii historia

Nagroda Stowarzyszenia Wydawców Katolickich FENIKS jest przyznawana od 1999 r. za promowanie i wyróżnienie wartościowych publikacji, które traktują o katolicyzmie lub przez swą wymowę pozytywnie ukazują wartości chrześcijańskie.

W tym roku nagrody i wyróżnienia przyznano w 19 kategoriach. W kategorii historia nagrodzono „Słownik biograficzny polskiego obozu narodowego” pod red. dr. Krzysztofa Kawęckiego oraz „Słownik polskiego katolicyzmu społecznego” pod red. dr. hab. Rafała Łatki.

Zobacz spot promujący słowniki.

[envira-gallery id=”6288″]

Autor: Redakcja IDMN