Spotkanie z prof. Janem Żarynem podczas XXVIII Targach Wydawców Katolickich

21 kwietnia 2023 obrazek_wyróżniający

W piątek, 21 kwietnia br. w Arkadach Kubickiego na Zamku Królewskim w Warszawie w ramach XXVIII Targach Wydawców Katolickich odbyło się spotkanie z prof. Janem Żarynem pt. „Atak na Kościół i Jana Pawła II”.

Podczas spotkania prof. Jan Żaryn, dyrektor IDMN wypowiadał się na temat zagadnienia bardzo żywego w ostatnim czasie w przestrzeni publicznej – ataków na Kościół i papieża Jana Pawła II. Dyrektor IDMN odniósł się m.in. do ostatnich publikacji, zarzucających papieżowi Janowi Pawłowi II tuszowanie pedofilii w Kościele katolickim. Wskazał przy tym na ich niedostatki merytoryczne, wskazując obszary ich argumentacji świadczące o niekompetencji warsztatowej autorów.

Dyrektor IDMN odniósł się także do problemu zmieniających w ówczesnym świecie wartości, które rzutują także na model pracy historyka i dziennikarza. Wspomniano w tym miejscu o dylemacie, jaki istnieje w tych środowiskach zawodowych, dotyczącym postawy, jaką powinno się przyjąć wobec tych, którzy łamią zasady dobrego warsztatu swojej pracy, jak to ma miejsce w przypadku publikacji atakujących postać papieża.

– Zdezawuowanie papieża Jana Pawła II jest niewątpliwie niezbędnym elementem do tego, żebyśmy poddali się presji nowych definicji normujących dobro i zło w świecie. Mamy taką rzeczywistość cywilizacyjną, która chyba nas zaskoczyła jako Polaków, dopiero ją sobie zaczynamy definiować, zaczynamy to nazywać właściwie i oczywiście okazuje się, że nie jesteśmy bezbronni, bo odczuwamy dyskomfort, jeśli ktoś naruszy naszą wrażliwość – powiedział prof. Jan Żaryn, dyrektor IDMN podczas spotkania.

Dyrektor wspomniał również o zderzeniu cywilizacyjnym, którego doświadcza aktualnie Polska, a także napływie nowych wartości odżegnujących się od dziedzictwa chrześcijańskiego, które padają na szczególnie podatny grunt w przypadku młodego pokolenia, niepamiętającego już Jana Pawła II i jego zasług dla Kościoła i państwa polskiego.

– Widzę tutaj operację celową, która ma uderzyć przede wszystkim w młodsze pokolenie Polaków, wobec którego równocześnie odbywa się nawałnica dotycząca także innych kwestii, takich jak kwestia patriotyzmu, czy polskości rozumianej jako dar lub obciążenie. To są wszystko równolegle dziejące się, widoczne w przestrzeni publicznej dyskusje, w tym także może najważniejsza z nich dotycząca nowoczesnego, lewicowego pojęcia prawa człowieka i obywatela  – zaznaczył prof. Jan Żaryn.

Spotkanie towarzyszyło XXVIII Targom Wydawców Katolickich, podczas których czekamy na Państwa przy stoisku nr 34. Znaleźć tam możecie nasze wydawnictwa, dotyczące zagadnień związanych z religią i Kościołem z perspektywy historycznej, takich jak wyróżniona Nagrodą FENIKS 2023 w kategorii „Historia-Niepodległa” „Encyklopedia ruchu narodowego. Organizacje, wydarzenia, pojęcia, t. 1-2”, nagradzany wcześniej „Słownik biograficznego polskiego katolicyzmu społecznego”, „Życie religijne podczas Powstania Warszawskiego” autorstwa Marceliny Koprowskiej, czy naszą nowość wydawniczą – „Spory i wybory ideowe katolików w Polsce 1942–1948” dr. Przemysława Pazika.

Więcej informacji o IDMN na XXVIII Targach Wydawców Katolickich oraz wydarzeniach im towarzyszących. [TUTAJ]

Serdecznie zapraszamy!

Autor: Redakcja IDMN