Udział dyrektora IDMN w I edycji Kongresu Ducha Pracy Ludzkiej w Sieradzu

13 września 2023 obrazek_wyróżniający

We wtorek, 12 września br. w Teatrze Miejskim w Sieradzu prof. Jan Żaryn, dyrektor IDMN, wziął udział w obradach w ramach sesji „Wszystkie te dobra (rodziny, zawodu, narodu, państwa) osiągnięte w wyniku współdziałania ludzi muszą być uzgodnione z planem Bożym”. Obrady odbyły się w związku z trwającą w dniach 12-13 września br. I edycją Kongresu Ducha Pracy Ludzkiej. Organizatorem wydarzenia było Pomorskie Stowarzyszenie Wspólna Europa. IDMN był jednym z partnerów strategicznych przedsięwzięcia.

Podczas I dnia obrad I edycji Kongresu Ducha Pracy Ludzkiej w Sieradzu prof. Jan Żaryn, dyrektor IDMN wziął udział w sesji „Wszystkie te dobra (rodziny, zawodu, narodu, państwa) osiągnięte w wyniku współdziałania ludzi muszą być uzgodnione z planem Bożym”. W wydarzeniu uczestniczyli także: Damian Szmagliński – moderator dyskusji, ks. prof. dr hab. Stanisław Dziekoński, Łukasz Krakowski oraz prof. dr hab. n. med. Edward Aleksander Wylęgała.

Uczestnicy podczas obrad rozmawiali o relacji między nauką społeczną Kościoła, a ideami Prymasa Wyszyńskiego, odwołując się także do wątków biograficznych, m.in. jego działalności na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Podkreślano przede wszystkim, że wyrażona przez Prymasa wizja człowieka, istniejącego w tytułowych strukturach, a także podejmowanie przez niego decyzji często wbrew powszechnym oczekiwaniom doprowadziły do wypracowania pokolenia, które zaowocowało w późniejszym czasie ruchem „Solidarności”.

– Nauka społeczna Kościoła i wizja Prymasa Wyszyńskiego wydaje mi się, że szła w tym kierunku, żeby uzbroić człowieka w jego zaufanie do Pana Boga i żeby człowiek wierzący miał pełną świadomość, że wszelkie dzieła, które są definiowalne jako dzieła Boże, zapraszają człowieka do tego, żeby on te dzieła wznosił, żeby je budował. A więc człowiek w życiu rodzinnym, zawodowym, we wspólnocie narodowej jest odpowiedzialny za te naturalne byty, w których istnieje i daje sobie w związku z tym prawo do tego, żeby te byty zabudowywać systemem wartości, który pochodzi od praw Bożych – powiedział podczas kongresu prof. Jan Żaryn, dyrektor IDMN.

Kongres Ducha Pracy Ludzkiej

Kongres Ducha Pracy Ludzkiej to wydarzenie, którego celem jest refleksja nad myślami Prymasa Tysiąclecia z jego dzieła „Duch Pracy Ludzkiej”. Tematyka poszczególnych paneli dyskusyjnych związana jest bezpośrednio z doświadczeniami bł. Stefana Wyszyńskiego w ramach teologii pracy, czyli działu teologii zajmującego się zagadnieniami pracy ludzkiej, jako kontynuacji boskiego dzieła stworzenia. Organizatorzy wydarzenia pragną pogłębić myśl Prymasa, dotyczącą pracy ludzkiej oraz rozważyć, jak aktualna jest ona dla nas dzisiaj i jaki przekaz niesie dla kolejnych pokoleń.

W wydarzeniu wzięło udział wielu słuchaczy ze wszystkich zakątków naszej Ojczyzny, w tym ponad 80 prelegentów reprezentujących różne środowiska i punkty widzenia, a wśród nich przedstawiciele środowisk akademickich, Kapłanów, nauczycieli, licealistów, przedstawicieli instytucji państwowych, rolników, przedsiębiorców, samorządowców, członków wspólnot i organizacji pozarządowych.

Organizatorem I edycji Kongresu Ducha Pracy Ludzkiej jest Pomorskie Stowarzyszenie Wspólna Europa. Partnerami Strategicznymi Kongresu jest m.in. Instytut Dziedzictwa Myśli Narodowej im. Romana Dmowskiego i Ignacego Jana Paderewskiego.

Patronatu honorowego przedsięwzięciu udzielili: Jego Ekscelencja Krzysztof Wętkowski, Biskup Włocławski wraz z pasterskim błogosławieństwem, Marlena Maląg, Minister Rodziny i Polityki Społecznej oraz prof. Przemysław Czarnek, Minister Edukacji i Nauki.

Autor: Redakcja IDMN