„Unia Europejska: szansa-konieczność-problem” – II Forum Wiesława Chrzanowskiego już za nami!

19 maja 2023 obrazek_wyróżniający

W czwartej, 18 maja br. w Centrum Edukacyjnym IDMN przy ul. Andersa 20 w Warszawie  odbyło się drugie spotkanie z cykl debat Forum Wiesława Chrzanowskiego, które tym razem poświęcone było relacjom Polski i Unii Europejskiej. Okazją do refleksji nad tym zagadnieniem była zbliżająca się 20. rocznica przeprowadzenia referendum akcesyjnego do Unii Europejskiej w naszym kraju.

Debata odbyła się z udziałem specjalistów i  Wśród dyskutantów znaleźli się Igor Janke, Marian Piłka oraz Tomasz Grosse. Spotkanie poprowadził Marek Jurek, pomysłodawca cyklu. W trakcie spotkania prowadzono rozważania na temat dynamiki relacji między Unią Europejską a Polską oraz perspektywą na przyszłość w ramach przynależności naszego kraju do tej organizacji. 

Różne perspektywy

– My przede wszystkim powinniśmy się odnosić dzisiaj, jak sądzę, do pytania o to, jakiego miejsca szukać dla Polski w Europie przyszłości, tej Europie politycznej, której kontury możemy narysować w oparciu o całkiem sporo punktów, które już widzimy – zaznaczył Marek Jurek podczas debaty.

Podczas debaty wybrzmiały różne głosy. Wskazywano zarówno na zagrożenia, jak i możliwości wynikające z przynależności Polski do Unii Europejskiej. Rozważano różne scenariusze, próbując także prognozować rozwój sytuacji w przyszłości. Nie zabrakło okazji do ogólnej refleksji nad historią regionu europejskiego i potencjalnymi drogami integracji na jego terenie. Debata pogłębiona została podczas dyskusji o głosy gości, żywo zainteresowanych tematyką dotyczącą poruszanego zagadnienia. 

– My nie jesteśmy pozbawieni możliwości działania. Możemy tworzyć rozmaite koalicje, które mogą blokować lub forsować nasze rozwiązania. Uważam jednak, że nie byliśmy do tej pory, zwłaszcza w polityce zagranicznej, wystarczająco ofensywni, nie byliśmy proaktywni. Właściwie nasza proaktywność zaczęła się po 24 lutego ubiegłego roku, kiedy pojawiliśmy się rzeczywiście jako państwo, które proponuje rozmaite rozwiązania i niektóre z nich za granicą udaje nam się przeforsować – powiedział Igor Janke podczas wydarzenia.

Cykl debat

Forum Wiesława Chrzanowskiego jest cyklem debat rozpatrujących najważniejsze polskie kwestie narodowe, głównie poprzez spojrzenie na przyszłość i możliwe w niej perspektywy, choć nie bez związków z historią i tradycją. Cykl debat stanowi jednocześnie formę upamiętnienia idei i działalności marszałka Chrzanowskiego. Pokazać ma także, że myśl chrześcijańsko-narodowa jest wciąż żywa i aktualna. Pomysłodawcą cyklu jest członek Rady Programowej IDMN, Marek Jurek. Organizacja spotkań przewidziana jest co kwartał. W tym roku zaplanowane zostały jeszcze dwa spotkania.

Autor: Redakcja IDMN