Uroczystość wręczenia Medali Stulecia Odzyskanej Niepodległości i Medali „Zło dobrem zwyciężaj”

21 września 2023 obrazek_wyróżniający

W środę, 20 września br. w Centrum Edukacyjnym IDMN przy ul. Andersa 20 w Warszawie odbyła się uroczystość wręczenia Medali Stulecia Odzyskanej Niepodległości, przyznawanych przez Prezydenta RP Andrzeja Dudę oraz Medali „Zło dobrem zwyciężaj”, przyznawanych przez Kapitułę Ogólnopolskiego Komitetu Pamięci bł. ks. Jerzego Popiełuszki. W wydarzeniu wziął udział prof. Jan Żaryn, dyrektor IDMN. Odznaczonym serdecznie gratulujemy!

Tegoroczna uroczystość wręczenia Medali Stulecia Odzyskanej Niepodległości oraz Medali Błogosławionego ks. Jerzego Popiełuszki po raz pierwszy odbyła się w naszym Centrum Edukacyjnym. W wydarzeniu wziął udział prof. Jan Żaryn, dyrektor IDMN, dr Barbara Fedyszak-Radziejowska, doradczyni prezydenta RP Andrzeja Dudy, Ryszard Walczak i Sławomir Karpiński, członkowie Kapituły Ogólnopolskiego Komitetu Pamięci bł. ks. Jerzego Popiełuszki, członkowie zarządu Stowarzyszenia Polska Jest Najważniejsza oraz laureaci obu nagród. Podczas przemowy dyrektor IDMN zwracał uwagę na to, że profil działalności Instytutu, zbieżny jest z celem ustanowienia medali i charakterem nagradzanych zasług oraz pogratulował odznaczonym. Następnie delegaci instytucji przyznających nagrody wręczyli medale laureatom.

– Cieszę się, że osoby, które będą za chwile odznaczone, przyjęły zaproszenie, bo chcielibyśmy, jako gospodarze tego miejsca, widzieć Państwa, jako tych, którzy w sposób wspaniały wpisali się w historię ostatnich dziesięcioleci, zarówno jako opozycjoniści lat 70. i 80., a potem jako ci, którzy w latach 90. i aż do dzisiaj mają świadomość, że odzyskana niepodległość nie oznacza jeszcze, że mamy ją naprawdę. Wysiłek polega na tym, aby ją podtrzymać, polega na tym, żeby starać się cały czas – powiedział prof. Jan Żaryn do laureatów medali.

Medale Stulecia Odzyskania Niepodległości odebrali działacze opozycji antykomunistycznej: poetka Katarzyna Boruń-Jagodzińska, poeta, autor tekstów piosenek Jan Bryłowski, dziennikarz, przewodniczący Rady Mediów Narodowych Krzysztof Czabański, dziennikarz muzyczny Tadeusz Deszkiewicz, historyk dziejów polskich Żydów doc. Jan Doktór, pisarz Wacław Holewiński i aktor, scenarzysta Maciej Rayzacher.

Natomiast wśród odznaczonych Medalem „Zło dobrem zwyciężaj” znaleźli się działacze opozycji antykomunistycznej i Solidarności Walczącej na Dolnym Śląsku – Tadeusz Świerczewski i Edward Wóltański.

Medal Stulecia Odzyskanej Niepodległości

Odznaczenie jest przyznawane przez Prezydenta RP od 2018 roku jako dowód wdzięczności oraz wyraz szacunku dla osób, które położyły szczególne zasługi w służbie Państwu i społeczeństwu. Medal wręczany jest osobom żyjącym, które przyczyniły się dla odzyskania lub umacniania suwerenności Ojczyzny na polach działalności, takich jak pełnienie nienagannej służby publicznej – cywilnej lub wojskowej, walkę o niepodległość oraz działalność na rzecz przemian demokratycznych, aktywną działalność zawodową i społeczną, twórczość naukową, literacką i artystyczną.

Medal „Zło dobrem zwyciężaj”

Medal przyznawany od roku 1998 przez przez Kapitułę Ogólnopolskiego Komitetu Pamięci bł. ks. Jerzego Popiełuszki za szerzenie pamięci o bohaterach, a w szczególności o błogosławionym ks. Jerzym Popiełuszce, patronie Solidarności, męczennikach i mężach stanu wyróżniających się służbą na rzecz Polski. Wręczenie wyróżnienia działaczom opozycji  antykomunistycznej jest także wyrazem doceniania wkładu w obronę wartości życia ludzkiego i troski o niepodległość ojczyzny

Autor: Redakcja IDMN