Uroczystości 150. rocznicy urodzin Józefa Hallera z udziałem przedstawicieli IDMN

13 sierpnia 2023 obrazek_wyróżniający

12 i 13 sierpnia br. przedstawiciele IDMN wzięli udział w uroczystościach związanych ze 150. rocznicą urodzin gen. Józefa Hallera. Dyrektor IDMN prof. Jan Żaryn wygłosił wykład podczas sesji popularno-naukowej poświęconej gen. Józefowi Hallerowi w Jurczycach. W niedzielę, 13 sierpnia dr Krzysztof Kawęcki, pracownik naukowy IDMN wziął  w uroczystych obchodach przy Placu Hallera oraz w konkatedrze Matki Bożej Zwycięskiej w Warszawie.

Uroczystości w Jurczycach

Dyrektor IDMN, prof. Jan Żaryn rozpoczął obchody 150. rocznicy urodzin gen. Józefa Hallera dzień wcześniej, biorąc udział w uroczystościach zorganizowanych przez Towarzystwo Pamięci gen. Józefa Hallera i Hallerczyków w Domu Ludowym w Jurczycach – miejscowości, w której na świat przyszedł gen. Józef Haller. W sobotę odbywała się tam sesja popularno-naukowa poświęcona postaci „Błękitnego Generała”, podczas której dyrektor IDMN wygłosił prelekcję na temat biografii i wyjątkowości postaci Hallera. Prof. Jan Żaryn wziął również udział w uroczystości nadania imienia Ronda Hallerów rondu w Rzozowie.

Obchody warszawskie

Podczas warszawskich obchodów 150. rocznicy urodzin gen. Józefa Hallera IDMN reprezentował dr Krzysztof Kawęcki, który złożył wieniec i odczytał list okolicznościowy w imieniu prof. Żaryna przy głazie upamiętniającym generała na Placu Hallera w Warszawie. Następnie dr Krzysztof Kawęcki wygłosił prelekcję o „Błękitnym Generale” przed premierą „Uwertury Hallerowskiej” skomponowanej przez Tomasza Radziwonowicza.

Zarówno wspomniana kompozycja i jej premierowy koncert, jak i piknik rekonstruktorów trwający od rana na Placu Hallera, podczas którego odbywał się pokaz kilkunastu pojazdów z epoki, występy oraz aktywności edukacyjne w namiotach, zostały dofinansowane ze środków Instytutu w ramach Funduszu Patriotycznego.

Autor: Redakcja IDMN