„Wieczór wspomnień o Wiesławie Chrzanowskim” organizowany przez IDMN i MHP

29 kwietnia 2022 obrazek_wyróżniający

W czwartek, 28 kwietnia br. odbył się Wieczór wspomnień o Wiesławie Chrzanowskim organizowany przez Instytut Dziedzictwa Myśli Narodowej. Partnerem wydarzenia było Muzeum Historii Polski. Spotkanie zostało zorganizowane w Centrum Edukacyjnym IDMN przy ul. Andersa 20 w Warszawie.

Żywe wspomnienia

Swoimi wspomnieniami związanymi z działalnością w podziemiu antykomunistycznym oraz z osobą Wiesława Chrzanowskiego podzieli się jego przyjaciele oraz współpracownicy, dla których niejednokrotnie był mentorem i inspiracją: Włodzimierz Blajerski, Aleksander Hall, Marek Jurek oraz Piotr Mierecki. Wieczór wspomnień poprowadził Robert Kuraszkiewicz. Organizacja wydarzenia związana z tegoroczną 10. rocznicą jego śmierci.

– Dziedzictwo Wiesława Chrzanowskiego oddziałuje na naszą współczesność i chcielibyśmy rozpoznać charakter tego dziedzictwa chociażby dzisiaj wysłuchując tych, którzy mogą dać świadectwo o tym, jak myślał i działał Wiesław Chrzanowski – powiedział prof. Paweł Skibiński, zastępca dyrektora IDMN, otwierając wydarzenie.

„Polityk. Prawnik. Mistrz. Wiesław Chrzanowski (1923-2012)”

W ramach cyklu wydarzeń upamiętniających zorganizowana została także konferencja naukowa „Polityk. Prawnik. Mistrz. Wiesław Chrzanowski (1923-2012)”. 28 kwietnia odbył się także wernisaż wystawy pod tym samym tytułem, zorganizowanej przez partnera wydarzenia – Muzeum Historii Polski. Program wydarzeń opracowany został przez komitet w składzie: Marek Jurek, Robert Kostro, Robert Kuraszkiewicz, Ewa i Piotr Miereccy, prof. Paweł Skibiński, prof. Jan Żaryn.

Kim był Wiesław Chrzanowski

Wiesław Chrzanowski ps. „Wiesław” działaczem narodowo-demokratycznym, żołnierzem Narodowej Organizacji Wojskowej-Armii Krajowej oraz powstańcem warszawskim. W okresie PRL czynnie uczestniczył w jawnych i konspiracyjnych organizacjach niepodległościowych. Był członkiem m.in. Ligi Narodowo-Demokratycznej. Później był jednym z ważniejszych doradców „Solidarności”. Założyciel i pierwszy prezes Zjednoczenia Chrześcijańsko-Narodowego, sprawował urząd ministra sprawiedliwości oraz Marszałka Sejmu I Kadencji. Działał także na rzecz Kościoła, znacząco przyczynił się do podpisania konkordatu ze Stolicą Apostolską oraz przyjęcia ustawy o ochronie życia poczętego w 1993 r.

Inne przedsięwzięcia

IDMN i MHP podejmują też inne inicjatywy związane z upamiętnieniem wybitnej osobowości, jaką był Wiesław Chrzanowski, w związku z rocznicowymi obchodami. Do Marszałek Sejmu RP skierowany został wniosek o ustanowienie roku 2023 rokiem Wiesława Chrzanowskiego, w związku z jego wybitnymi zasługami dla budowy Niepodległej Rzeczpospolitej oraz rozwoju polskiej myśli politycznej.

Zapis transmisji wydarzenia.

Autor: Redakcja IDMN