Wieczór z twórczością „Sztuki i Narodu” w Poznaniu

6 grudnia 2023 obrazek_wyróżniający

Przed nami poznańska premiera najnowszej publikacji Instytutu Dziedzictwa Myśli Narodowej „Sztuka i Naród (1942-1944)”. To pierwsza krytyczna edycja wszystkich tekstów publikowanych na łamach „SiN”. Dyskusję wokół publikacji poprzedzi projekcja filmu dokumentalnego „Jeden dzień z życia Wacława Bojarskiego”. Wydarzenie odbędzie się 14 grudnia o godz. 18:00 w Cyryl Club, a jego współorganizatorem będzie Instytut Poznański.

Poznańska premiera antologii tekstów „SiN”
W poznańskim wieczorze z twórczością „Sztuki i Narodu” weźmie udział redaktor antologii Artysta jest organizatorem wyobraźni narodowej. „Sztuka i Naród” (1942-1944) Michał Gniadek-Zieliński. Przybliży on zarówno wyzwania edytorskie, z jakimi mierzył się podczas opracowywania tekstów z lat 1942-1944, jak również założenia, które przyświecały mu podczas pracy nad publikacją. Odpowie także na pytania publiczności.
Wieczór z twórczością „Sztuki i Narodu” rozpocznie się 14 grudnia, godz. 18:00 (Cyryl Club, ul. Młyńska 14, Poznań).

„Jeden dzień z życia Wacława Bojarskiego”
Dyskusję na temat publikacji poprzedzi projekcja filmu dokumentalnego przygotowanego przez Instytutu Dziedzictwa Myśli Narodowej im. R. Dmowskiego i J.I. Paderewskiego „Jeden dzień z życia Wacława Bojarskiego”.
Osią narracyjną materiału jest tragiczne wydarzenie z życia jednego z redaktorów „Sztuki i Narodu”. 25 maja 1943 r. Wacław Bojarski wraz z Tadeuszem Gajcym i Zdzisławem Stroińskim złożyli pod pomnikiem Kopernika na Krakowskim Przedmieściu wieniec z biało-czerwoną szarfą z okazji 400. rocznicy śmierci astronoma. Ta swoista manifestacja patriotyczna zakończyła się tragicznie – Bojarski został śmiertelnie postrzelony.

Próba rekonstrukcji zdarzenia pozwala przybliżyć nie tylko sylwetki autorów związanych ze „Sztuką i Narodem”, ich twórczość, ideały i przekonania, ale także historie z życia osobistego. Szczególną wartością filmu są zarówno wypowiedzi ekspertów, jak i bogate materiały archiwalne związane z życiem i działalnością artystyczną autorów „Sztuki i Narodu”.

Antologia tekstów „Sztuki i Narodu”
Pełna edycja tekstów „Sztuki i Narodu” ukazała się nakładem Fundacji Evviva L’arte, Instytutu Dziedzictwa Myśli Narodowej oraz Instytutu Literatury. Jest to pierwszy krytyczny zbiór wszystkich tekstów publikowanych na łamach pisma.

Materiał został podzielony na działy uporządkowane według klucza gatunkowego. W ramach działów teksty zostały ułożone chronologicznie, zgodnie z kolejnością ich ukazywani się. Wyjątek na tle zawartości stanowią Pożegnania, w których znalazły się m.in. nekrologi oraz teksty literackie związane ze śmiercią Wacława Bojarskiego i Andrzeja Trzebińskiego.

Na końcu zostały umieszczone Bibliografia podmiotowa oraz Appendix – treść trzech tomików wierszy, które ukazały się w latach 1943-1944 w ramach „Biblioteki Sztuki i Narodu”. Intencją redaktora było możliwie najdokładniejsze oddanie oryginału, stąd zachowanie pierwotnej pisowni tekstów, w tym ortografii i interpunkcji – często sprzed reformy językowej w 1936 r.

Autor: Redakcja IDMN