Wręczono nagrodę im. Grażyny Langowskiej

25 października 2021 obrazek_wyróżniający

W poniedziałek 25 października br., w Warmińsko-Mazurskim Urzędzie Wojewódzkim odbyła się uroczystość upamiętniająca Grażynę Langowską, wybitną nauczycielkę i opozycjonistkę NSZZ „Solidarność”, połączona z wręczeniem nagrody jej imienia. W wydarzeniu wziął udział m.in. premier RP Mateusz Morawiecki oraz Jarosław Kaczyński, wicepremier RP. Nagroda im. Grażyny Langowskiej została przygotowana przez Instytut Dziedzictwa Myśli Narodowej, Instytut Pamięci Narodowej oraz Stowarzyszenie „Wspólnota Polska”.

Upamiętnienie Grażyny Langowskiej

Uroczystość rozpoczęła się odsłonięciem tablicy poświęconej Grażynie Langowskiej w gmachu Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego. Tablicę wspólnie z premierem Mateuszem Morawieckim oraz premierem Jarosławem Kaczyńskim odsłoniła córka Grażyny Langowskiej – Helena Kramarska.

– Była osobą szanowaną, tu na swojej ziemi, jak również w swoim warszawskim środowisku. Jednak szacunek to za mało, potrzeba jest pamięć – podkreślił Jarosław Kaczyński.

– Chciałbym podziękować jej, inicjatorom jej upamiętnienia tu w urzędzie wojewódzkim, a przede wszystkim inicjatorom powołania nagrody im. Grażyny Langowskiej – mówił premier Mateusz Morawiecki.

Grażyna Langowska – opozycjonistka antykomunistyczna, związkowiec NSZZ „Solidarność”, posłanka na Sejm RP, pedagog i kurator oświaty Przez wiele lat pracowała jako nauczycielka języka polskiego w olsztyńskich szkołach, a w 1980 roku wstąpiła do „Solidarności” i organizowała sekcję pracowników oświaty związku. Po wprowadzeniu stanu wojennego została tymczasowo aresztowana. W 1989 uzyskała mandat posłanki na Sejm. W pierwszej połowie lat 90. XX wieku była kuratorem oświaty w województwie olsztyńskim, a w roku 1997 ponownie uzyskała mandat poselski z listy Akcji Wyborczej Solidarność.

Nagroda im. Grażyny Langowskiej

Podczas uroczystości po raz pierwszy została przyznana Nagroda im. Grażyny Langowskiej dla nauczycieli, wychowawców oraz instytucji działających w duchu patriotycznym.


– Istnieje potrzeba honorowania i dostrzeżenia polskich nauczycieli, by jednoznacznie powiedzieć: to jest niezwykle ważny zawód, to jest powołanie. Jest się nosicielem wartości, w tym wartości patriotycznych – powiedział o idei powołania Nagrody dyrektor IDMN, prof. Jan Żaryn.


Nagroda im. Grażyny Langowskiej to inicjatywa Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”, Instytutu Pamięci Narodowej oraz Instytutu Dziedzictwa Myśli Narodowej im. Romana Dmowskiego i Ignacego Jana Paderewskiego.
Nagroda będzie przyznawana w 3 kategoriach:


• Dla nauczycieli i wychowawców oraz instytucji, którzy działali w okresie „Solidarności” – za zaangażowanie polityczne. Nagroda będzie nadawana również pośmiertnie. Przyznaje ją Instytut Dziedzictwa Myśli Narodowej.

• Dla nauczycieli wychowawców oraz instytucji polonijnych, przyznawana przez Stowarzyszenie „Wspólnota Polska”.

• Dla nauczycieli wychowawców oraz instytucji w kraju wychowujących uczniów w duchu patriotycznym, przyznawana przez Instytut Pamięci Narodowej.

Laureatami pierwszej edycji Nagrody im. Grażyny Langowskiej zostali kolejno Ireneusz i Cecylia Gugulscy, Adam Błaszkiewicz z Wilna oraz Adam Lichota.

– Ta nagroda to symbol, który będzie utrwalał pamięć o niej. Nagroda im. Grażyny Langowskiej jest również czymś, co przypomina o wartościach – powiedział wicepremier Jarosław Kaczyński.

Instytut Dziedzictwa Myśli Narodowej nagrodził małżeństwo nauczycieli języka polskiego z Warszawy – Ireneusza (pośmiertnie) i Cecylię Gugulskich. Panu Ireneuszowi przyznano nagrodę pośmiertnie. Pracował w VI Liceum Ogólnokształcącym im. Tadeusza Reytana w Warszawie, internowany w czasie stanu wojennego, we wrześniu 1982 r. zawieszony w wykonywaniu obowiązków i wytoczono sprawę dyscyplinarną za przemycenie z ośrodka internowania „Listu internowanego nauczyciela do swoich maturzystów”. Jego żona Cecylia uczestniczyła w latach 80. XX w. w tworzeniu rekolekcji dla nauczycieli i razem z ojcem Jackiem Salijem zakładała duszpasterstwo nauczycieli i wychowawców.

Cecylia Gugulska osobiście odebrała przyznaną nagrodę.

Uhonorowanie pracy nauczycieli

W drugiej części uroczystości wiceminister edukacji i nauki Dariusz Piontkowski wręczył nagrody Ministra Edukacji i Nauki za szczególne zasługi w pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej czterem osobom.

Zwieńczeniem uroczystości była część artystyczna przygotowana przez uczniów Gimnazjum im. I. Kraszewskiego w Wilnie, Gimnazjum im. L. Komołowskiego w Połutniu oraz studentów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie pochodzących z Litwy.

[envira-gallery id=”6717″]

Autor: Redakcja IDMN