Wspólnie niesiemy pomoc Ukrainie

4 marca 2022 obrazek_wyróżniający

Beneficjenci Funduszu Patriotycznego oraz pracownicy IDMN aktywnie włączają się w pomoc Ukrainie. Organizacje pozarządowe, samorządowe jednostki kultury oraz osoby indywidualne udostępniają lokale, organizują zbiórki żywności i odzieży dla setek tysięcy uchodźców wojennych z Ukrainy. Akcja pomocy rośnie z dnia na dzień.

Pomoc potrzebna natychmiast
Już w pierwszych godzinach po ataku Rosji na Ukrainę Polacy przystąpili do akcji solidarnościowej z narodem Ukraińskim. Wsparcie okazywane Ukraińcom przybrało przede wszystkim formę realnej pomocy materialnej. Instytucje państwowe oraz samorządowe wraz ze stowarzyszeniami, fundacjami oraz związkami religijnymi, rozpoczęły akcję pomocową dla osób dotkniętych wojną na Ukrainie. Wśród nich są również beneficjenci programów dotacyjnych obsługiwanych przez Instytut Dziedzictwa Myśli Narodowej. Akcja niesienia pomocy nie ogranicza się jedynie do terenów przygranicznych, na których ruch uchodźczy jest największy, lecz płynie z każdej strony Polski.

Coraz trudniejsza sytuacja na Ukrainie
Rosyjska agresja i jej – zakrawające na zbrodnie wojenne – działania doprowadziły do masowego exodusu setek tysięcy kobiet i dzieci, szukających schronienia za granicą. Ci, którzy pozostali w swoich domach, cierpią nie tylko z powodu bezpośredniego zagrożenia utraty życia, ale brak im również podstawowych artykułów niezbędnych do życia. Ukraina w ciągu kilku dni stała się areną katastrofy humanitarnej. Przez naszą granicę przeszły setki tysięcy uchodźców, którzy potrzebują podstawowej opieki medycznej, żywności, artykułów higieny osobistej, a przede wszystkim – schronienia.

Żywność, odzież, zajęcia edukacyjne dla najmłodszych
Pomocy uchodźcom z Ukrainy chętnie udzielają beneficjenci Funduszu Patriotycznego. Doskonałym przykładem jest Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Niedrzwicy Dużej (woj. lubelskie), który wspólnie z Urzędem Gminy nieustannie prowadzi zbiórkę artykułów spożywczych, medycznych, ubrań i środków higieny osobistej. Dyrektor Ośrodka, Pani Izabela Mazurek, kieruje część z zebranych darów w kierunku przejścia granicznego Dołhobyczów/Uhrynów, natomiast pozostałe rozdawane są uchodźcom, którzy znaleźli się na terenie gminy. We współpracy z miejscowymi drużynami harcerskimi otoczono opieką grupę ukraińskich dzieci, dla których prowadzone są zajęcia plastyczne i taneczne. W towarzystwie wolontariuszy i swoich mam, mogą też grać w piłkę nożną oraz tenis stołowy.

Autor: Redakcja IDMN