Wykład dyrektora IDMN podczas 86. Ogólnopolskiej Pielgrzymki Nauczycieli i Wychowawców na Jasną Górę

1 lipca 2023 obrazek_wyróżniający

W sobotę, 1 lipca br. podczas 86. Ogólnopolskiej Pielgrzymki Nauczycieli i Wychowawców na Jasną Górę odbyło się sympozjum dotyczące nauczania i wychowania młodzieży. Jednym z prelegentów był prof. Jan Żaryn, dyrektor IDMN. Organizatorem inicjatywy jest Krajowe Duszpasterstwo Nauczycieli.

86. Ogólnopolska Pielgrzymka Nauczycieli i Wychowawców na Jasną Górę odbywa się w dniach 1-2 lipca br. pod hasłem „Bądźcie moimi świadkami”. Punktem centralnym pierwszego dnia pielgrzymki było sympozjum, podczas którego rozpatrywano kwestię wychowania i nauczania młodzieży z różnych perspektyw. Jednym z prelegentów był prof. Jan Żaryn, dyrektor IDMN, którego wystąpienie dotyczyło kategorii prawdy w nauczaniu młodych ludzi. Podczas sympozjum mówiono również o cnotach w wychowaniu oraz o roli współpracy nauczycieli z rodzicami w tym procesie.

– Jaki jest cel wychowawczy szkoły, który można by było wydobyć z tych przekazów historycznych, które nam podpowiadają, jak uczyć, jak wychowywać i dlaczego uczyć? Może w ogóle nie trzeba uczyć? Może wystarczy, by rodziny poniosły ten wysiłek i szkoła nie musi istnieć? A jednak musi i powinna – właśnie o tej powinności mówił w pięknym wykładzie, aktualnym do dziś prof. Ignacy Chrzanowski – mówił prof. Jan Żaryn podczas wykładu.

Prof. Jan Żaryn wspomniał również o wpisującej się w tematykę sympozjum edukacyjnej działalności IDMN. Dla zgromadzonych podczas pielgrzymki nauczycieli dostępne było stanowisko z materiałami promocyjnymi i publikacjami Instytutu. Dyrektor IDMN zachęcał również do korzystania z oferty naszego Klubu Nauczyciela, który jest miejscem spotkań nauczycieli z misją i pomaga im doskonalić kompetencje zawodowe.

– Chcę podczas wykładu skorzystać z tego dorobku, który jest związany z sensem istnienia naszego Instytutu, mianowicie nasz Instytut zajmuje się dziedzictwem obozu narodowego i katolicyzmu społecznego w XIX i XX wieku i jednym z wycinków tego niezwykłego dziedzictwa, do którego poznania serdecznie zapraszam, jest dziedzictwo związane z wychowaniem – podkreślał dyrektor IDMN podczas sympozjum.

Na drugi dzień wydarzenia organizatorzy zaplanowali przede wszystkim czas poświęcony na modlitwę i refleksję, zarówno indywidualną, jak i w formie nabożeństw. Program uzupełnił wykład programowy „Bądźcie moimi świadkami – wychowanie w trosce o człowieczeństwo” dra Stanisława Kowala oraz koncert.

Pielgrzymki Nauczycieli na Jasną Górę mają długą tradycję sięgającą już lat 30. XX w. Wówczas to myśl o zorganizowaniu takiej inicjatywy zrodziła się w grupach sodalicyjnych oraz w Stowarzyszeniu Chrześcijańsko-Narodowym Nauczycieli pod wpływem obserwacji o małym zaangażowaniu religijnym polskiej inteligencji i napięciach w szkolnictwie na tym tle. Celem inicjatywy jest pogłębianie życia religijnego nauczycieli i wychowawców oraz ich formacja duchowa, wzmacniająca stosowanie się do wzorców ewangelicznych i zasad katolickich w nauczaniu i wychowaniu dzieci i młodzieży.

Autor: Redakcja IDMN