Wywiad dyrektora IDMN dla Katolickiej Agencji Informacyjnej

22 stycznia 2024 obrazek_wyróżniający

Instytut Dziedzictwa Myśli Narodowej został powołany po to, żeby przywrócić polskiej pamięci historycznej dziedzictwo chrześcijańsko-narodowe oraz przybliżyć myśl chrześcijańsko-społeczną. Bardzo wiele wydanych przez nas książek dotyczy historii katolicyzmu społecznego i dziejów Kościoła – mówi w wywiadzie dla Katolickiej Agencji Informacyjnej dyrektor Instytutu, prof. Jan Żaryn.

Profesor Żaryn w rozmowie z Joanną Operacz z Katolickiej Agencji Informacyjnej podkreślał misję powołanego cztery lata temu Instytutu Dziedzictwa Myśli Narodowej. Mówił o konieczności przywrócenia w polskiej historiografii i pamięci dziedzictwa chrześcijańsko-narodowego.

– To historia, która wiąże się z powstaniem Ligii Polskiej, a potem Ligii Narodowej. Jest rok 1886, gdy grupa emigracyjnych działaczy, byłych powstańców styczniowych, patrzy na kraj pod trzema zaborami i widzi, jak zmarniały polskie elity – przyjęły trójlojalizm jako program minimalizmu politycznego i odstąpiły od idei walki o niepodległość. To oczywiście była konsekwencja popowstaniowej traumy. Wspomniana grupa znalazła, szczególnie w młodym pokoleniu, ludzi, którzy także nie chcieli się godzić na minimalizm. Było to pokolenie Zygmunta Balickiego, Jana Ludwika Popławskiego i najzdolniejszego i najmłodszego z nich – Romana Dmowskiego – kreśli w wywiadzie początki polskiego obozu narodowego prof. Żaryn.

Wiele miejsca dyrektor IDMN poświęca także publikacjom wydanym przez Instytut. Jest wśród nich wiele pozycji poświęconych katolicyzmowi społecznemu.

– Na przykład bardzo ciekawa publikacja to zebrane przez Pawła Kęskę nauczanie bł. ks. Jerzego Popiełuszki – kazania, wywiady w prasie polskiej i zagranicznej. To, co mówił ks. Popiełuszko, było do niedawna mało znane, a dzisiaj może nas wiele nauczyć – podkreśla prof. Żaryn.

W rozmowie prof. Żaryn wskazuje, że działalność Instytutu to nie tylko wydawnictwa, ale także działalność naukowa, popularyzatorska i edukacyjna.

– W Centrum Edukacyjnym IDMN przy ulicy Andersa w Warszawie odbywają się promocje naszych książek, warsztaty (np. tańców narodowych), kursy języka polskiego dla Ukraińców, różne spotkania – przede wszystkim z nauczycielami. Mamy Klub Nauczyciela, do którego należy ponad 500 osób. Dział edukacyjny prowadzi także dwie szkoły letnie, wydaje gry edukacyjne dla młodzieży, organizuje wystawy – wymienia dyrektor IDMN w rozmowie z KAI.

Dodatkowo w ubiegłych latach wiele wartościowych projektów, m.in. promujących polską historię, otrzymało dofinansowanie z Funduszu Patriotycznego. Instytutowi udało się także pozyskać cenne dokumenty dotyczące historii obozu narodowego i katolicyzmu społecznego.

– Udało się nam pozyskać ponad 30 kolekcji po działaczach narodowych w kraju i na emigracji, które są teraz porządkowane i digitalizowane. W sumie to kilkaset tysięcy kart. Przygotowujemy portal internetowy, na którym chcemy je udostępnić – zwraca uwagę prof. Jan Żaryn.

Polecamy uwadze cały wywiad na portalu EKAI – KLINKIJ TUTAJ.

Autor: Redakcja IDMN