„Z dziejów Polski i Skarżyska-Kamiennej” – spotkanie promocyjne

22 lutego 2022 obrazek_wyróżniający

W piątek, 25 lutego br., o godz. 18:00 w Centrum Edukacyjnym IDMN odbędzie się spotkanie promocyjne książki Stanisława Michnowskiego „Z dziejów Polski i Skarżyska-Kamiennej”. Serdecznie zapraszamy!


Gośćmi spotkania będą:
– autor wspomnień, Stanisław Michnowski
– autorka przedmowy Ewa Kołomańska, kierownik Mauzoleum Martyrologii Wsi Polskich w Michniowie.

Z przedmowy prof. Andrzeja Nowaka:
„W książce tej uderza wprost wielki patriotyzm, a także specyficzny, nie mniej piękny ton patriotyzmu lokalnego, związanego z małą Ojczyzną. Te właśnie, tak plastycznie odtworzone szczegóły życia codziennego w Skarżysku-Kamiennej w okresie II Rzeczpospolitej, duma z budowania własną pracą dobra wspólnego w tym mieście, w jego budynkach, instytucjach, stowarzyszeniach, a wszystko jakby przepojone myślą o Ojczyźnie większej – Rzeczpospolitej – to dla mnie szczególnie ważna część całej Pana wspaniałej pracy”.


Stanisław Michnowski ps. Marian – urodził się 10 listopada 1918 r., w przeddzień odzyskania niepodległości przez Polskę, w Młodzawach. Ukończył Liceum Ogólnokształcące im. A. Witkowskiego w Skarżysku-Kamiennej. W 1937 r. rozpoczął studia na Wydziale Elektrycznym Politechniki Warszawskiej. We wrześniu 1939 r. walczył jako ochotnik pod Kamionką Strumiłową i w lasach pod Rawą Ruską. Już w październiku tego roku zaangażował się w działalność podziemnej organizacji „Orzeł Biały”. W 1941 w. został członkiem organizacji wojskowej „Polska Niepodległa”. Ukończył szkołę podchorążych AK w Obwodzie „Morwa” w Skarżysku-Kamiennej, po czym przydzielono go do oddziału Kedywu Okręgu Radomsko-Kieleckiego AK. Wskutek niemieckich represji na ludności Skarżyska-Kamiennej wyjechał do Warszawy. W stolicy ukrywał się pod nazwiskiem Kazimierz Zawadzki. W trakcie Powstania Warszawskiego walczył w VII Obwodzie „Obroża” Warszawskiego Okręgu AK, w rejonie Lasów Sękocińskich. Po zakończeniu II wojny światowej wznowił studia. W 1950 r., ze względu na odmowę wstąpienia do PZPR, został zwolniony z pracy na uczelni. W 1972 r. obronił doktorat. Kierował Pracownią Elektryczności Atmosfery w Instytucie Geofizyki Polskiej Akademii Nauk. Jest autorem ponad 120 publikacji naukowych.

Autor: Redakcja IDMN