Za nami IV Szkoła Letnia IDMN „Laboratorium Polskość” !

21 sierpnia 2023 obrazek_wyróżniający

W dniach 13-19 sierpnia br. odbyła się IV Szkoła Letnia IDMN „Laboratorium Polskość”. Intensywny tydzień pełen wykładów, warsztatów oraz innych form zdobywania i poszerzania wiedzy studenci i nauczyciele spędzili w ośrodku „Wiatraki” w Marózku na Mazurach. Partnerami przedsięwzięcia były Polska Fundacja Narodowa oraz Fundacja Grupy PKP. Patronatem IV Szkołę Letnią IDMN objęli: Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Ministerstwo Edukacji i Nauki, Narodowy Instytut Dziedzictwa, Instytut Pamięci Narodowej, Ośrodek Rozwoju Edukacji, kwartalnik „Kronos”.

Wydarzenie stanowiło szczególny komponent realizowanego przez Instytut projektu pt. „Polskość – dziesięć wieków definiowania narodu”. Pracownicy IDMN starali się zapewnić uczestnikom, czyli nauczycielom oraz studentom i doktorantom kierunków humanistycznych, niezapomniany tydzień pełen zdobywania i poszerzania wiedzy w różnorodnej formie. Po raz pierwszy organizowana przez nas szkoła letnia skierowana została równocześnie nie tylko do nauczycieli, ale również studentów. Celem takiego rozwiązania było nawiązanie dialogu międzypokoleniowego oraz poszerzenie perspektywy spojrzenia na poszczególne zagadnienia. Oprócz wykładów dla wszystkich uczestników organizatorzy przygotowali również warsztaty w grupach z podziałem na nauczycieli i studentów.

Podczas IV Szkoły Letniej IDMN uczestnicy mieli okazję wziąć udział w ponad dwudziestu pięciu zajęciach, które odbywały się z wyszczególnieniem dziesięciu sesji tematycznych. Przeprowadzone zostały one przez wybitnych specjalistów z dziedziny historii, filozofii oraz socjologii, takich jak prof. Krzysztof Koseła, prof. Karol Samsel, prof. Wojciech Kaliszewski, prof. Paweł Skibiński, zastępca dyrektora IDMN, czy prof. Jan Żaryn, dyrektor IDMN. O rozwój kompetencji zawodowych nauczycieli zadbali specjaliści z dziedziny edukacji, a wśród nich Łukasz Linowski, koordynator Klubu Nauczyciela IDMN. Uczestnikom szkoły letniej zaprezentowaliśmy także naszą nową edukacyjną grę karcianą „Dwudziestolecie – poznaj II Rzeczpospolitą”. W tajniki rozgrywki oraz metody wprowadzenia gry na lekcjach studentów i nauczycieli wprowadzili pracownicy działu edukacji IDMN, Dominik Mika oraz Jakub Makowski.

Oprócz zajęć stacjonarnych dla uczestników przygotowaliśmy także objazd terenowy, podczas którego odwiedziliśmy Muzeum Budownictwa Ludowego – Park Etnograficzny w Olsztynku oraz katedrę i zamek w Olsztynie. Część zajęć odbywała się na świeżym powietrzu, podczas spływu kajakowego czy w parku. Jako zajęcia uzupełniające program przygotowano warsztaty tańców ludowych, które poprowadziła kapela ludowa w składzie: Mateusz Niwiński – skrzypce, Grzegorz Ajdacki – tańce, Jakub Mielcarek – basetla i Agnieszka Niwińska – baraban, bębenek obręczowy. Podczas zajęć uczestnicy dowiedzieli się, jaka była historia i kontekst powstania poszczególnych tańców.

Ostatniego dnia koordynatorzy IV Szkoły Letniej IDMN – Agnieszka Bejnar-Bejnarowicz oraz Michał Gniadek-Zieliński podziękowali uczestnikom za ich intensywną pracę intelektualną, którą wykazali się w minionym tygodniu oraz zaprosili obecnych do uczestnictwa w kolejnych inicjatywach IDMN.

Autor: Redakcja IDMN