Za nami prezentacja Raportu „Kościół w Polsce 2023”

26 września 2023 obrazek_wyróżniający

We wtorek, 26 września w siedzibie Sekretariatu Konferencji Episkopatu Polski w Warszawie odbyła się prezentacja Raportu „Kościół w Polsce 2023”. Wydarzenie zostało zorganizowane przez Katolicką Agencję Informacyjną we współpracy z IDMN.

Prezentacja Raportu

Spotkanie rozpoczęto od słowa wstępnego wygłoszonego przez red. Marcina Przeciszewskiego, prezesa KAI oraz prof. Jana Żaryna, dyrektora IDMN, który mówił przede wszystkim o dwojakim udziale, jaki Instytut miał w powstaniu Raportu „Kościół w Polsce 2023”, zarówno w procesie wydawniczym, jak i twórczym.

– IDMN jest instytutem historycznym, ale także próbującym budować współczesne oblicze Polski i w związku z tym te części Raportu, które dotyczą historii Kościoła, historii XX wieku, zostały nam powierzone. To przede wszystkim dwa teksty: prof. Rafała Łatki i mój, obydwa przypominają w pewnym sensie o niezwykłej roli ludzi Kościoła w tym, byśmy pozostawali dalej Polakami i ta polskość, która jest jednym z tematów tego raportu, jest postrzegana w tych dwóch artykułach przez pryzmat niezwykłego dorobku katolicyzmu i instytucji ludzi Kościoła, w tym męczenników od II wojny światowej aż do ks. Jerzego Popiełuszki i niezwykłego wpływu Jana Pawła II i Kardynała Stefana Wyszyńskiego – powiedział prof. Jan Żaryn podczas wydarzenia.

W drugiej części spotkania odbyła się debata „Kościół w Polsce dziś – wyzwania”, w której wzięli udział: Aneta Liberacka, Stacja 7, Tomasz Krzyżak, Rzeczpospolita oraz prof. dr hab. Mirosława Grabowska, Uniwersytet Warszawski. Moderatorem dyskusji był Marek Zając.

Podczas dyskusji mówiono o zmianach zachodzących w religijności i wierze w Polsce, ich kierunkach, intensywności i tendencjach. Szczególnie skupiono się na procesach zachodzących w obrębie młodego pokolenia, przywołując wiele danych statystycznych, pochodzących przede wszystkim z omawianego Raportu. Jednym z poruszanych zagadnień, na które zwracano szczególną uwagę, był wpływ zarówno pozytywny, jak i negatywny nowych mediów społecznościowych na relacje między ludzie i funkcjonowanie wspólnot religijnych.

– Można zaobserwować w Polsce szybką zmianę religijną, której nie można ująć w jednym zdaniu, ponieważ ten proces zmian jest wewnętrznie zróżnicowany. Znacznie szybciej zmienia się poziom praktyk religijnych niż poziom wiary religijnej i ten proces toczy się niejednolicie w różnych środowiskach społecznych, w różnych kategoriach społecznych na poziomie całego społeczeństwa. Deklarowana wiara religijna nie zmieniła się tak bardzo w ciągu ostatnich 30 lat, praktyki zmieniły się bardziej – mówiła prof. Mirosława Grabowska podczas debaty.

Wydanie Raportu „Kościół w Polsce 2023” sfinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Co znajduje się w Raporcie?

W Raporcie „Kościół w Polsce 2023” czytelnik znajdzie cenne analizy dotyczące życia zakonnego, powołań do kapłaństwa i życia konsekrowanego, zaangażowania ludzi świeckich i ich miejsca we wspólnocie Kościoła, uczelni, szkół katolickich oraz działalności Kościoła w mediach, kulturze i dialogu ekumenicznym. Opracowanie ukazuje też prawne, konkordatowe i konstytucyjne ramy, w jakich funkcjonuje Kościół w życiu publicznym w warunkach demokratycznego państwa. Zawiera również cenną część historyczną dotyczącą Kościoła katolickiego w PRL, jak również polskich męczenników XX stulecia.

Wydawnictwo prezentuje także liczne nowe wyzwania, przed jakimi stoi dziś Kościół w Polsce w „nowej epoce” – jak wyraża się papież Franciszek, która wymaga szczególnego wysiłku ewangelizacyjnego. Ta unikatowa książka adresowana jest przede wszystkich do środowisk dziennikarskich, a także naukowych.

Transmisja z wydarzenia

Zapis transmisji z wydarzenia obejrzeć można na kanale YouTube Katolickiej Agencji Informacyjnej.

Autor: Redakcja IDMN