Zachęcamy do udziału w seminarium „Prześladowanie polskiego Kościoła katolickiego w czasie II wojny światowej”!

6 marca 2023 obrazek_wyróżniający

Zachęcamy do udziału w seminarium dla nauczycieli i przewodników muzealnych „Prześladowanie polskiego Kościoła katolickiego w czasie II wojny światowej”. Wydarzenie odbędzie się 14 marca br. o godz. 15:00 w Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku (sala kinowa poziom -3), przy pl. Bartoszewskiego 1. Organizatorami wydarzenia jest Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku oraz IDMN.

Tematyka seminarium

Podczas seminarium poruszona zostanie tematyka okupacji niemieckiej na ziemiach polskich, a szczególnie jej działania wymierzone przeciwko Kościołowi katolickiemu, jego miejscom świętym, kościołom i symbolom religijnym. Omówiona zostanie także historia represji, jakim poddano duchowieństwo – jedną z najbardziej prześladowanym grup polskiego społeczeństwa podczas okupacji.

Program spotkania

Seminarium składać się będzie z dwóch części. Podczas pierwszej z nich zaprezentowany zostanie film Pawła Woldana „Kościół katolicki w Polsce podczas II wojny światowej. Część I”, który poprzedzony zostanie wstępem prof. Jana Żaryna, dyrektora IDMN. Następnie warsztaty dla uczestników poprowadzi dr Przemysław Pazik, autor nowości wydawniczej IDMN „Spory i wybory ideowe katolików w Polsce 1942–1948”.

Podstawowe informacje

Chęć wzięcia udziału w seminarium można zgłaszać za pośrednictwem wypełnionego formularza przesłanego na adres: edukacja@muzeum1939.pl. Potwierdzenie uczestnictwa i akceptacja formularza przesłane zostaną przez Muzeum.

Udział w seminarium jest bezpłatny, a uczestnicy mają możliwość otrzymania zaświadczenia o udziale. 

Więcej informacji na stronie Muzeum II Wojny Światowej.

Autor: Redakcja IDMN