Zakończył się czas na zgłaszanie prac magisterskich i rozpraw doktorskich w konkursie IDMN

28 listopada 2020 obrazek_wyróżniający

Instytut Dziedzictwa Myśli Narodowej im R. Dmowskiego i I. J. Paderewskiego ogłasza zakończenie naboru prac konkursowych dla absolwentów studiów magisterskich oraz doktorantów na najciekawsze prace magisterskie oraz rozprawy doktorskie, których tematyka jest związana z szeroko pojętą historią ruchu narodowego i katolicyzmu społecznego w Polsce.

W trakcie trwania naboru do organizatorów wpłynęły liczne pracę o tematyce historycznej, socjologicznej czy teologicznej.

Konkurs kierowany jest do absolwentów dyscyplin humanistycznych, takich jak historia, historia sztuki, politologia, nauka o polityce, teologia, filozofia czy socjologia i dotyczy prac obronionych w latach 2019 – 2020. Zgodnie z harmonogramem Konkursu 16 grudnia br. przewidywane jest zakończenie pracy członków Kapituły Konkursowej.

Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi do 23 grudnia br.

Więcej informacji znajdziesz na:http://idmn.pl/index.php/2020/11/04/oglaszamy-konkurs-na-najciekawsze-prace-magisterskie-i-doktorskie-zwiazane-z-historia-ruchu-narodowego-i-katolicyzmu-spolecznego-w-polsce/

Autor: Redakcja IDMN