Zakończyły się warsztaty źródłoznawcze dla studentów organizowane przez IDMN!

25 kwietnia 2022 obrazek_wyróżniający

W sobotę, 23 kwietnia br. odbyły się ostatnie zajęcia w ramach warsztatów źródłoznawczych dla studentów organizowanych przez Instytut Dziedzictwa Myśli Narodowej. Ich głównym celem było zapoznanie uczestników z warsztatem badawczym historyka i metodami pracy z różnymi typami źródeł. Warsztaty rozpoczęły się 2 kwietnia i odbywały się w Centrum Edukacyjnym IDMN przy ul. Andersa 20.

Warsztaty odbywały się w kolejne soboty od 2 do 23 kwietnia br. Cały cykl składał się z 3 spotkań. Udział wzięli w nich przede wszystkim studenci historii, jednak ze względu na uniwersalność nauczanych umiejętności, kurs przydatny był także dla studentów innych kierunków humanistycznych.

Na zakończenie kursu każdy z uczestników otrzymał certyfikat uczestnictwa wręczony przez zastępcę dyrektora IDMN, prof. Pawła Skibińskiego. Profesor wyraził też nadzieję dalszej współpracy z uczestnikami, szczególnie przy opracowywaniu materiałów źródłowych gromadzonych przez IDMN.


– Bardzo nam miło, że uznaliście Państwo ten kurs za pożyteczny dla Was. Cieszymy się również, że udało nam się w ten sposób przeprowadzić pierwsze cykliczne wydarzenie w naszym Centrum Edukacyjnym – powiedział prof. Paweł Skibiński do uczestników warsztatów.


Dzięki zajęciom prowadzonym w ramach cyklu warsztatów uczestnicy mieli okazję zapoznać się z warsztatem naukowym historyka i poznać metody pracy ze źródłami, przydatnymi szczególnie w pracy badacza historii najnowszej.


Kurs miał wymiar przekrojowy, dawał możliwość obcowania z różnorodnymi typami źródeł – od protokołów posiedzeń, poprzez krótkie formy telegraficzne, źródła pamiętnikarskie, notacje czy materiały audiowizualne. Tematyka zajęć także była bardzo zróżnicowana. Uczestnicy mieli okazję pracować zarówno na źródłach do dziejów historii Kościoła, jak i organizacji wojskowych czy politycznych.

Studenci pracowali głównie na skanach i kserokopiach oryginalnych dokumentów, co jest doświadczeniem bardzo cennym, uwrażliwiającym na wiele problemów badawczych, obecnych na co dzień w pracy historyka.


Dziękujemy uczestnikom za udział w warsztatach i jednocześnie informujemy, że IDMN planuje kontynuację tej inicjatywy i organizację kolejnego cyklu warsztatów w przyszłości.

Autor: Redakcja IDMN