Zapraszamy do udziału w seminariach naukowych IDMN w semestrze zimowym 2023/2024!

3 października 2023 obrazek_wyróżniający

Wraz z początkiem kolejnego roku akademickiego zapraszamy wszystkich zainteresowanych badaczy dziejów obozu narodowego i katolicyzmu społecznego w Polsce do wzięcia udziału w seminariach naukowych. Seminaria odbywać się będą w formie zdalnej na platformie Zoom Meeting raz w miesiącu od października br. do stycznia 2024 r.

Organizowany przez IDMN cykl seminariów stanowi forum wymiany myśli badaczy dziejów polskiego obozu narodowego i katolicyzmu społecznego w Polsce. Podczas spotkań prezentowane i dyskutowane będą najnowsze badania nad problematyką znajdującą się w kręgu zainteresowań Instytutu.

Seminaria odbywać się będą w formie zdalnej. Pierwsze spotkanie już 25 października. Uczestnictwo jest możliwe wyłącznie po wcześniejszym zgłoszeniu. Osoby zainteresowane udziałem proszone są o przesłanie takiej informacji na adres: seminaria@idmn.pl

Pełny harmonogram seminariów:

25 października, godz. 17:30, Zoom Meeting
„Chrześcijańskie Stowarzyszenie Społeczne w PRL – przykład skrajnego oportunizmu katolików koncesjonowanych?”
dr Ariel Orzełek (Instytut Historii UMCS)

29 listopada, godz. 17:30, Zoom Meeting
„Czy polski nacjonalizm miał swoją estetykę? Wprowadzenie do problemu”
mgr Michał Gniadek-Zieliński (Wydział Historii UW/IDMN)

20 grudnia, godz. 17:30, Zoom Meeting
„Endecja prowincjonalna. Wiejskie struktury obozu narodowego w województwie krakowskim w II RP”
mgr Tomasz Kisiel (Wydział Historii UW)

31 stycznia, godz. 17:30, Zoom Meeting
„Konkordat 1925 r. – stan badań i propozycja projektu badawczego”
dr Przemysław Pazik (Wydział Historii UW/IDMN)

Autor: Redakcja IDMN