Zapraszamy na spotkanie promocyjne książki „Zawsze głosiłem prawdę”

7 czerwca 2023 obrazek_wyróżniający

Zapraszamy na spotkanie promocyjne książki „Zawsze głosiłem prawdę. Nauczanie społeczne w wypowiedziach księdza Jerzego Popiełuszki. Wybór źródeł” pod red. Pawła Kęski, które odbędzie się w czwartek, 15 czerwca br. o godz. 18:00 w Centrum Edukacyjnym IDMN przy ul. Andersa 20 w Warszawie. Wstęp wolny – serdecznie zapraszamy!

W dyskusji nad książką weźmie udział Paweł Kęska, redaktor zbioru, dziennikarz, świecki teolog i historyk sztuki, pracownik Muzeum Księdza Jerzego Popiełuszki w Warszawie, prof. Jan Żaryn, dyrektor IDMN oraz dr Ewa Czaczkowska z Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego.

Publikacja stanowi wybór ponad 140 dokumentów autorstwa ks. Jerzego Popiełuszki, z których wielu dotychczas nie publikowano, tym samym jest najobszerniejszym i najbardziej dotąd kompletnym zbiorem jego wypowiedzi, zarówno pod względem liczby, jak i różnorodności źródeł.

Wśród publikowanych dokumentów są wywiady, listy z jednostki wojskowej dla kleryków w Bartoszycach, notatki, homilie, w tym kilka zarejestrowanych przez Służbę Bezpieczeństwa. Chronologiczny układ źródeł pozwala na śledzenie myśli społecznej, jaka dojrzewała w skromnym kapłanie, który w trudnych czasach komunizmu stał się symbolem wolności i prawdy.

Wstęp wolny – serdecznie zapraszamy!

Autor: Redakcja IDMN