Zmarł Krzysztof Penderecki

29 marca 2020 obrazek_wyróżniający

Dziś 29 marca 2020 r. zmarł wybitny polski kompozytor Krzysztof Penderecki.

W „Pro memoria” prymas Stefan Wyszyński zanotował swoje z Nim spotkanie. Jest 23 września 1975 r.: „Po wieczerzy wyjeżdżam do Katedry. 20.00 – Spotkanie z p.Pendereckim w zakrystii Katedry. Świątynię wypełniają zespoły chórowo – muzyczne. Przed katedrą tłum ludzi, który chce się dostać do wnętrza. Do wykonania dwa utwory: „Przebudzenie Jakuba” i „Magnificat”. Dla laika czytelny jest hymn Maryi. Jest to potężna synteza dziejów ludzkości. Manifest Marii jest tu przedstawiony jako wielki głos Rodziny ludzkiej, która wielbi Stwórcę, bo „uczynił wielkie rzeczy” – bo „łaknących napełnił dobrami” – bo „bogaczów z torbą puścił”. Wyczuwa się tu głos Ludów i Narodów, które wciąż zwą Maryję – błogosławioną. – To było wspaniałe. Trwało 45 minut. Uważałem sobie za obowiązek złożyć słowa uznania panu Pendereckiemu – za to dzieło. Oświadczył: „te słowa były bardzo potrzebne”. Odprowadził mnie do zakrystii, cały mokry z wysiłku. Ponownie powtórzył te słowa”.

W pamięci jednego ze słuchaczy tego wydarzenia, prof. Antoniego Czyża, zapadły słowa kardynała: „Prymas obecny podczas koncertu zabrał głos pod jego koniec. W błyskotliwym przemówieniu omówił biblijny motyw <Magnificat>, dał lapidarną interpretację natchnionej modlitwy Maryi, rewolucyjnej wizji pochylania się Boga nad stworzeniem i wreszcie celnie rozpoznał styl muzyczny Pendereckiego, jako syntezę tradycji duchowej i estetycznej.”

Żegnamy współtwórcę polskiej kultury głęboko zanurzonego w chrześcijańską definicję człowieka i jego misję wobec narodu, wpisującego się swą twórczością w dzieło poprzedników: Fryderyka Chopina, czy Ignacego Jana Paderewskiego, patrona naszego Instytutu.

Prof. Jan Żaryn, dyrektor IDMN

***

Polska kultura poniosła dziś wielką i niepowetowaną stratę. Po długiej chorobie odszedł Maestro Krzysztof Penderecki – najwybitniejszy polski kompozytor współczesny, który, czerpiąc z bogatego dziedzictwa polskiej kultury, nadawał jej wymiar uniwersalny napisał minister kultury i dziedzictwa narodowego prof. Piotr Gliński na wieść o śmierci Krzysztofa Pendereckiego.

Autor: Redakcja IDMN