Zmarł Stanisław Michnowski

10 sierpnia 2023 obrazek_wyróżniający

28 lipca br., w wieku 105 lat zmarł Stanisław Michnowski, autor wydanych przez IDMN oraz Wydawnictwo Neriton wspomnień pt. „Z dziejów Polski i Skarżyska-Kamiennej”, znany polski geofizyk, uczestnik wojennej konspiracji i powstaniec warszawski.

Stanisław Michnowski urodził się w przeddzień odzyskania przez Polskę niepodległości, dokładnie 10 listopada 1918 roku, z tego powodu nazywany był „Równolatkiem Niepodległej”. Na świat przyszedł w miejscowości Młodzawy, należącej do Skarżyska-Kamiennej. Ukończył szkołę powszechną w Bzinie i Liceum Ogólnokształcące im. Augusta Witkowskiego w Skarżysku-Kamiennej, po czym rozpoczął naukę na Politechnice Warszawskiej na Wydziale Elektrycznym. W trakcie studiów wstąpił do Sodalicji Mariańskiej Akademików, która znacząco wpłynęła na jego formację duchową.

Podczas spędzania w Skarżysku-Kamiennej przerwy wakacyjnej po drugim roku studiów zaskoczył go wybuch wojny. Czynnie włączył się w działalność konspiracyjną od pierwszych jej dni. Walczył jako ochotnik w bitwie pod Kamionką Strumiłową i w lasach pod Rawą Ruską. W październiku 1939 roku zaangażował się w działalność podziemnej organizacji „Orzeł Biały”. W 1941 roku został członkiem organizacji wojskowej „Polska Niepodległa”. Skończył szkołę podchorążych AK w obwodzie „Morwa” w Skarżysku-Kamiennej, po czym został przydzielony do oddziału Kedywu Okręgu Radomsko-Kieleckiego AK. Jego służba na tym terenie przerwana została falą aresztowań w Skarżysku i poszukiwaniami przez Gestapo, co spowodowało jego wyjazd do Warszawy. W Powstaniu Warszawskim walczył w oddziale zgrupowania „Obroży” pod dowództwem Mariana Krawczyka ps. Janos.

Po wojnie kontynuował działalność w Sodalicji Mariańskiej Akademików, przyczyniając się do odbudowy jej struktur. Z uwagi na represje ze strony państwa, życie sodalicyjne było kontynuowane przez długi czas tylko w małych, nieformalnych grupach. Także Stanisława Michnowskiego po ukończeniu studiów spotykały represje ze strony władz komunistycznych, spowodowane wcześniejszym zaangażowaniem w działalność religijnego stowarzyszenia. Po zwolnieniu ze stanowiska asystenta uczelni z trudem dostał on pracę w Obserwatorium Geofizycznym w Świdrze, przejętym później przez Instytut Geofizyki PAN. Pomimo tego wciąż aktywnie uczestniczył w życiu Kościoła. Działał w strukturach Sodalicji Mariańskiej odnowionych po 1980 roku przez kard. Stefana Wyszyńskiego, a w 2013 roku wydał książkę o Sodalicjach Mariańskich.

Był autorem ponad 120 publikacji naukowych i 3 monografii, w tym jednego podręcznika wydanego w Wietnamie. Swoje wspomnienia, przeplatane z historią wsi, miasta, a nawet kraju spisał w książce „Z dziejów Polski i Skarżyska-Kamiennej”, wydanej w 2022 roku przez IDMN oraz Wydawnictwo Neriton, o której więcej przeczytacie TUTAJ.

Zachęcamy także do zapoznania się ze wspomnieniami Stanisława Michnowskiego, zarejestrowanymi w lutym 2022 roku przez pracowników naszego Instytutu.

Autor: Redakcja IDMN