Znamy wyniki konkursu MEiN i IDMN na najlepsze prace magisterskie i doktorskie!

21 grudnia 2021 obrazek_wyróżniający

We wtorek, 21 grudnia br. Kapituła konkursowa wyłoniła laureatów konkursu Ministerstwa Edukacji i Nauki oraz Instytutu Dziedzictwa Myśli Narodowej im. R. Dmowskiego i I. J. Paderewskiego na najciekawsze prace magisterskie i doktorskie związane z historią ruchu narodowego i katolicyzmu społecznego w Polsce.

Lista laureatów

Kapituła konkursu drogą głosowań dokonała następujących werdyktów:

Kategoria rozpraw doktorskich:

I miejsce (30 tys. zł) – nie przyznano nagrody.

II miejsce (25 tys. zł) – przyznano Panu Krzysztofowi Żabierkowi za pracę pt. „Arcybiskup Stanisław Gall (1865-1942) – kapłan, żołnierz, polityk”.

III miejsce (15 tys. zł) – przyznano księdzu Michałowi Widerze za pracę pt. Dzieje Kościoła katolickiego w powiecie wieluńskim (1918-1939)”.

Wyróżnienie (5 tys. zł) – przyznano Pani Oldze Cieniuch za pracę pt. „Prekursorzy edukacji medialnej w Polsce. Studium pastoralne w świetle działalności i twórczości Ignacego Kłopotowskiego, Maksymiliana Marii Kolbego i Antoniego Lewka”.

Kategoria prac magisterskich:

I miejsce (20 tys. zł) – nie przyznano nagrody.

II miejsce (15 tys. zł) – przyznano Panu Adrianowi Kędzierskiemu za pracę pt. „Ksiądz Józef Kmiecik (1894-1971)”.

III miejsce (10 tys. zł) – przyznano Pani Sylwii Kiliańczyk za pracę pt. „Kobiety na drodze życia, posługi i nauczania Stefana Kardynała Wyszyńskiego”.

Wyróżnienie (2 tys. zł) – nie przyznano.

Cel i zasady konkursu

Celem konkursu jest promocja wysokiej jakości prac magisterskich oraz rozpraw doktorskich poprzez wyróżnienie i nagrodzenie ich autorów. Konkurs miał służyć także popularyzacji tematyki dziejów obozu narodowego i katolicyzmu społecznego w środowisku naukowym.

Konkurs skierowany był do absolwentów dyscyplin humanistycznych, takich jak historia, historia sztuki, politologia, teologia, filozofia czy socjologia. Uczestnikami konkursu mogli być autorzy prac magisterskich i rozpraw doktorskich, które zostały obronione w Rzeczypospolitej Polskiej w okresie od 15 października 2020 do 15 listopada 2021 r.

Tematyka prac powinna być związana z dziejami ruchu narodowego oraz katolicyzmu społecznego w Polsce. Prace były oceniane pod kątem ich innowacyjności, konstrukcji, precyzyjności w określeniu problemu badawczego, a także charakterystyki doboru i wykorzystania źródeł. Istotnym elementem oceny był także potencjał pracy do jej ewentualnej publikacji.

Konkurs Instytutu Dziedzictwa Myśli Narodowej im. Romana Dmowskiego i Ignacego J. Paderewskiego na prace magisterskie i rozprawy doktorskie realizowany jest dzięki wsparciu Ministerstwa Edukacji i Nauki w ramach programu „Społeczna odpowiedzialność nauki”.

Wszystkim nagrodzonym serdecznie gratulujemy!

Autor: Redakcja IDMN