Zwycięzca. Prymas dla Kościoła i Ojczyzny – wystawa IDMN i MAW

10 września 2021 obrazek_wyróżniający

Z okazji beatyfikacji kardynała Stefana Wyszyńskiego Instytut Dziedzictwa Myśli Narodowej wraz z Muzeum Archidiecezji Warszawskiej przygotował wystawę poświęconą Prymasowi Tysiąclecia pt. „Zwycięzca. Prymas dla Kościoła i Ojczyzny”. Wystawa będzie otwarta od 11 września do 30 października br. Serdecznie zapraszamy!

Autorzy zarysowali dwa główne pola działalności kardynała Wyszyńskiego: jego posługę w Kościele oraz służbę Ojczyźnie. Prymas niejednokrotnie łączył aktywność w tych dwóch płaszczyznach, a obie te rzeczywistości wzajemnie się przenikały. Z treści wystawy można dowiedzieć się nie tylko o Prymasie duszpasterzu, o jego roli w procesie przemian związanych z Soborem Watykańskim II, ale również o Prymasie-Patriocie, walczącym o prawa człowieka i jego wolność.

Nie braknie w niej również informacji na temat samej osoby Prymasa, jego pobożności czy relacji z metropolitą krakowskim, kardynałem Karolem Wojtyłą, późniejszym papieżem Janem Pawłem II. Wystawa prezentuje więc pełny, choć skondensowany obraz jednej z ważniejszych postaci okresu Polski powojennej – Prymasa Tysiąclecia, porządkuje informacje na temat jego życia i wskazuje na rolę, jaką odegrał w życiu Kościoła katolickiego, a także w przestrzeni społecznej i politycznej PRL.

Kardynał Stefan Wyszyński na początku lat 80. reaktywował Muzeum Archidiecezji Warszawskiej i przekazał w darze, na rzecz tworzącej się kolekcji, zespół cennych medali i tkanin liturgicznych. Wystawa poświęcona Prymasowi jest okazją do zaprezentowania i przypomnienia tego wyjątkowego daru oraz innych pamiątek związanych z osobą błogosławionego Prymasa.

Na wystawie można oglądać ornaty, dalmatyki i kapy – używane przez Prymasa Wyszyńskiego, a pochodzące z Archikatedry św. Jana w Warszawie. Dzięki uprzejmości Instytutu Prymasa Wyszyńskiego zaprezentujemy rzeczy na co dzień używane przez Kardynała, takie jak buty, płaszcz, modlitewnik i różaniec, a także ornaty i naczynia liturgiczne.

Szczególną uwagę warto zwrócić na dokumenty prezentowane publicznie po raz pierwszy, które pochodzą z Archiwum Archidiecezjalnego Warszawskiego. Są to m. in.: list do Prymasa od kleryków odbywających służbę Wojskową w Jednostce w Bartoszycach z podpisem bł. Ks. Jerzego Popiełuszki, korespondencja prowadzona między Kardynałem Wyszyńskim a Papieżem Janem Pawłem II z 1978 r., czy kopia listu Prymasa do generała Wojciecha Jaruzelskiego.

Zwiedzający wystawę mogą także zapoznać się z materiałami filmowymi ze zbiorów Instytutu Pamięci Narodowej, nagrywanych przez Urząd Bezpieczeństwa w latach 60. XX wieku. Dokumentacja ta została sporządzona w czasie uroczystości milenijnych oraz w czasie obserwacji warszawskich pielgrzymek na Jasną Górę. Ciekawostką jest też album ze zdjęciami podarowany Kardynałowi z okazji milenium z roku 1966, którego zawartość zostanie zaprezentowana także w formie prezentacji zdjęć (zbiory Archiwum Archidiecezjalnego).

W czasie trwania wystawy organizatorzy zaplanowali wydarzenia towarzyszące, których celem jest przybliżenie postaci błogosławionego Prymasa w służbie dla Kościoła i Ojczyzny. Na pierwsze spotkanie zapraszamy już 16 września (czwartek) na g. 18:00 do Muzeum, ul. Dziekania 1.

Szczegóły dotyczące wydarzeń towarzyszących będę publikowane w mediach organizatorów wystawy (idmn.pl; maw.art.pl).

Wystawa „Zwycięzca. Prymas dla Kościoła i Ojczyzny” będzie otwarta do 30 października br. w Muzeum Archidiecezji Warszawskiej, ul. Dziekania 1 (wt-pt g. 12-18; sb-nd g. 12-16).

Autor: Redakcja IDMN