Apel historyków i miłośników historii o szacunek i godne upamiętnianie Józefa Piłsudskiego i Romana Dmowskiego

5 czerwca 2020

W przededniu 100-tnej rocznicy zwycięstwa nad nawałą bolszewicką apelujemy oraz prosimy o pamięć i należny szacunek dla Ojców Niepodległości, ze szczególnym uwzględnieniem dwóch z nich – Józefa Piłsudskiego i Romana Dmowskiego. Byli oni jednocześnie przywódcami dwóch najbardziej znaczących nurtów politycznych, które w największym stopniu przyczyniły się do odzyskania przez Polskę niepodległości. Z ich ideami utożsamiają się kolejne pokolenia Polaków, w tym także niżej podpisani.

Wzajemne relacje Romana Dmowskiego i Józefa Piłsudskiego były trudne; spierali się ze sobą i ostro konkurowali. Jednocześnie odnosili się do siebie z szacunkiem i nie odmawiali sobie patriotyzmu. W krytycznych momentach potrafili współpracować. Z dzisiejszej perspektywy – po ponad ośmiu dekadach od ich śmierci – jest oczywiste, że mimo różnic obaj mieli ten sam cel: niezawisłą i silną Polskę, w której decyzje podejmowane są przez jej obywateli, a nie obce stolice.

Byli przywódcami działającymi w czasach skrajnie trudnych, stąd niektóre ich decyzje, postawy oraz wypowiedzi są dziś oceniane jako kontrowersyjne. Historycy, pisarze, dziennikarze powinni mieć pełną swobodę w ocenie, także krytycznej, tych obu wielkich Ludzi. Powinno to odbywać się jednak z pełnym poszanowaniem faktów, uwzględnieniem realiów historycznych oraz bezwzględnym unikaniem manipulacji, rozpowszechniania kłamstw i fałszywych teorii.

Za niedopuszczalne uważamy szkalowanie obu tych Postaci. Szczególnie, gdy odbywa się to rzekomo w imieniu któregoś z obu nurtów – narodowo-demokratycznego bądź piłsudczykowskiego. Uważamy to za przejaw nieodpowiedzialności i niedojrzałości. Wielkość Romana Dmowskiego nie potrzebuje pomniejszania wielkości Józefa Piłsudskiego. I podobnie dla chwały Józefa Piłsudskiego nie jest potrzebne dezawuowanie osiągnięć Romana Dmowskiego.

Pan Roman i Pan Komendant w równym stopniu ubolewali nad brakiem jedności wśród Polaków, a choć żyli w sporze politycznym, to przecież stali się wychowawcami kolejnych pokoleń naszych rodaków, walczących i ginących z rąk wspólnych wrogów – nosicieli dwóch pogańskich totalitaryzmów, z tej samej winy: chcieli być Polakami. Uczcijmy zatem zgodnie 100-lecie zwycięstwa, z szacunkiem myśląc o wielkim poświęceniu naszych przodków, bez którego nie mielibyśmy dzisiaj wolnej Polski.

.


.

Lista sygnatariuszy Apelu:

.

● Bogdan Adamkowski.

● Dr Mariusz Bechta, historyk, IPN.

● Tomasz Błeszyński – emerytowany inżynier mechanik.

● Wojciech Boberski, wiceprezes Stowarzyszenia Polska Jest Najważniejsza.

● Dr Sebastian Bojemski, historyk, menedżer.

● Dr Sebastian Bojemski, historyk, menedżer.

● Teresa Brykczyńska, rzecznik prasowy KRRiT.

● dr Adam Buława, historyk, UKSW.

● Elżbieta Carton de Wiart.

● Andrzej Chyłek, prezes Zarządu Instytutu Historycznego Nurtu Niepodległościowego im. Andrzeja Ostoja-Owsianego.

● Marcin Czapliński, prawnik, popularyzator historii.

● Dr Franciszek Dąbrowski, historyk.

● Jacek Derewienko.

● Andrzej Dobrowolski, Tarnów.

● Jolanta i Krzysztof Dobrzyńscy.

● Radosław Doliński, ekonomista i popularyzator historii.

● Dr hab. prof. em. Ryszard Domański ekonomista, vice prezes Międzynarodowego Towarzystwa Muzyki Polskiej im Ignacego Jana Paderewskiego.

● Dariusz Gawin, historyk i filozof.

● Janusz Gajewski.

● Małgorzata Gościniak, nauczyciel historii.

● Maciej Maciejowski, medioznawca, urzędnik państwowy, członek SDP i stow. „Wspólnota Polska”

● Maciej Motor Grelok , Prezes Związku Podhalan w Polsce /2014 – 2020 /, narodowy regionalista.

● Bogdan Grzenkowicz, przewodniczący Komitetu Pamięci Rotmistrza Witolda Pileckiego.

● Arkadiusz Gołębiewski, reżyser, dyrektor Festiwalu NNW.

● Zbigniew Izdebski.

● Michał Janiszewski, sekretarz Zarządu Instytutu Historycznego Nurtu Niepodległościowego im. Andrzeja Ostoja-Owsianego.

● Dorota Kania, publicystka, pisarka, redaktor naczelny Telewizji Republika.

● Jacek Karnowski, tygodnik „Sieci”.

● Sławomir Karpiński, Prezes Stowarzyszenia „13 grudnia”.

● Dr Krzysztof Kawęcki publicysta, historyk.

● Dr Krzysztof Kloc, historyk, Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie.

● Prof. Marek Kornat, historyk.

● Jan Kulczycki, Grupy Oporu „Solidarni”.

● Krzysztof Lancman, członek Zarządu Instytutu Historycznego Nurtu Niepodległościowego im. Andrzeja Ostoja-Owsianego.

● Piotr Legutko, dyrektor TVP Historia.

● Władysław Łogonowicz.

● Tomasz Łysiak, pisarz, scenarzysta, szef działu historia tygodnika „Gazeta Polska”.

● Krystian Malinowski.

● Damian Małecki, prezes Związku Towarzystw Gimnastycznych „Sokół” w
Polsce

● Piotr Mazurek, Szef Gabinetu Politycznego Wicepremiera Piotra Glińskiego, Wiceprzewodniczący Komisji Kultury i Promocji Miasta Rady m.st. Warszawy.

● Andrzej Melak.

● Filip Memches, publicysta TVP.

● Zofia Michalska.

● Konrad Michalski, wicestarosta Powiatu Legionowskiego.

● Beata Mrozowska – Bartkiewicz.

● Wanda Mrozowska.

● Teresa Murak.

● Prof. Bogdan Musiał, historyk.

● Dr Karol Nawrocki, dyrektor Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku.

● Dr Aleksandra Niemirycz.

● Mirosława Niewiarowska, nauczycielka.

● Prof. Andrzej Nowak, historyk.

● Mariusz Olczak, zastępca Dyrektora Archiwum Akt Nowych.

● Jan Ołdakowski, dyrektor Muzeum Powstania Warszawskiego.

● Antoni Opaliński, dziennikarz, popularyzator historii.

● Paweł Antoni Pakuła – nauczyciel historii i bibliotekarz.

● Mariusz Patey, publicysta.

● Jacek Pawłowicz, dyrektor Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych PRL.

● Paweł Piekarczyk, matematyk, bard, Gazeta Polska.

● Maria Dorota Pieńkowska.

● Jan Pietrzak, Towarzystwo Patriotyczne.

● Tadeusz Pietrzak.

● Tadeusz Płużański, historyk, prezes Fundacji Łączka.

● Kajetan Rajski, redaktor naczelny Kwartalnika Wyklęci.

● Mateusz Rembieliński.

● Marcin Rosołowski, prawnik, popularyzator historii.

● dr Grażyna Ruszczyk, historyk sztuki.

● Piotr Rzewuski, Prezes Fundacji Inicjatyw Patriotycznych, Przewodniczący Społecznego Komitetu Organizacyjnego Obchodów Patriotycznych.

● Piotr Semka, publicysta, historyk.

● dr hab. inż. Maciej Stanisław Siekierski.

● Artur Stankiewicz, członek Zarządu Powiatu Legionowskiego.

● Prof. Tomasz Sikorski, historyk i politolog.

● Prof. Paweł Skibiński, zastępca dyrektora Instytutu Dziedzictwa Myśli Narodowej im. Romana Dmowskiego i Ignacego J. Paderewskiego

● Maksymilian Sokół-Potocki, historyk.

● prof. dr hab. Joanna M. Sosnowska, historyk sztuki.

● Zbigniew Szczęsny.

● Prof. Romuald Szeremietiew, historyk, b. wiceminister i minister Obrony Narodowej.

● Barbara Szkutnik, Stowarzyszenie Polska Jest Najważniejsza.

● Dr Jan Tarczyński, wiceprezes Zarządu Polskiej Fundacji Kulturalnej w Londynie (wydawcy „Dziennika Polskiego i Dziennika Żołnierza” oraz „Tygodnia Polskiego”), członek Zarządu Instytutu Polskiego i Muzeum im. gen. Sikorskiego w Londynie, członek Rady Instytutu Józefa Piłsudskiego w Londynie.

● Łukasz Warzecha, publicysta.

● Grzegorz Waśniewski, komendant Stowarzyszenia Józefa Piłsudskiego „Orzeł Strzelecki” w Kanadzie

● Józef Wieczorek, dr, „Świadek historii” IPN, dziennikarz, dokumentalista, autor strony – Niezłomnym ku Niepodległości.

● Kazimierz Wilk, wiceprezes Zarządu Instytutu Historycznego Nurtu Niepodległościowego im. Andrzeja Ostoja-Owsianego.

● Prof. Tadeusz Wolsza.

● Wojciech Wybranowski, dziennikarz.

● Wiesław Jan Wysocki, historyk, prezes Instytutu Józefa Piłsudskiego w Warszawie.

● Wojciech Zagrajek.

● Wanda Zalewska-Zdun, ps. „Rawicz”, sanitariuszka w Powstaniu Warszawskim, Zgrupowanie AK „Żywiciel”.

● Grzegorz Zdanek, nauczyciel historii i wiedzy o Polsce, Szkoła Polska im. Jana Pawła II przy Ambasadzie RP w Brukseli z siedzibą przy Polskiej Wspólnocie Katolickiej, koordynator Przystanku Historia IPN w Brukseli

● Paweł Zdun, przewodniczący Krajowej Rady Koordynatorów Ruchu Kontroli Wyborów.

● prof. Zofia Zielińska, historyk.

● Krzysztof Zwoliński, dziennikarz.

● Prof. Jan Żaryn, historyk, dyrektor Instytutu Dziedzictwa Myśli Narodowej im. Romana Dmowskiego i Ignacego J. Paderewskiego.

● Ewa Żmigrodzka – wnuczka uczestnika wojny polsko – bolszewickiej mjr. Władysława Żmigrodzkiego

● Prof. Przemysław Żurawski vel Grajewski, historyk i politolog.

● Piotr Gursztyn, publicysta, historyk.

Autor: Redakcja IDMN