Czy wiesz, że… – Wincenty Lutosławski

19 czerwca 2020

Czy wiesz, że jednym z najważniejszym dokonań polskich humanistów w historii jest ustalenie chronologii dzieł greckiego filozofa Platona. Uczynił to w latach 90. XIX w. filozof mesjanistyczny i późniejszy działacz narodowo-demokratyczny Wincenty Lutosławski (1863-1954). Myśliciel dokonał tego poprzez użycie bardzo nowoczesnej metody, nazwanej przez siebie „stylometrią”, czyli bardzo szczegółowego badania różnic stylistycznych w tekście i przeliczenie bardzo charakterystycznych zbitek słów oraz neologizmów używanych przez autora w kolejnych swoich tekstach. W praktyce oznaczało to, że Polak badał proporcję rzeczowników, przymiotników, imiesłowów czy czasowników, badał szyk i długość zdań, używanych przez Platona oraz przede wszystkim liczył jego słowa!

Punktem wyjścia dla intelektualisty był dialog Prawa, który powszechnie uważano za bardzo późne dzieło ucznia Sokratesa. Po kilku latach badań prowadzonych w wielu miejscach Europy, Lutosławskiemu udało się ustalić praktycznie niekwestionowaną do dziś chronologię, którą przestawił w książce pt. The Origin and Growth of Plato’s Logic: With an Account of Plato’s Style and of the Chronology of His Writings z 1897 r. Dzieło to nie zostało nigdy w pełni wydane w Polsce…

Autor: Redakcja IDMN