Dr hab. Rafał Łatka – „Działalność prymasa Stefana Wyszyńskiego na forum Episkopatu Polski”

27 października 2021

Wykład odbył się 26 października 2021 r. w ramach konferencji naukowej – Prymas Wyszyński w rzeczywistości społeczno-politycznej Polski „ludowej”, organizowanej przez Instytut Historii Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.

Autor: Redakcja IDMN