Dr Przemysław Pazik „Miejsce ruchów chrześcijańsko-demokratycznych (…)”

23 maja 2022

Kolejne spotkanie z cyklu seminariów „Chadecy wobec wyzwań XX wieku – o wartości chrześcijańskie w dobie totalitaryzmów i ponowoczesności”. Referat pt. „Miejsce ruchów chrześcijańsko-demokratycznych w rzeczywistości politycznej i społecznej komunistycznej Europy” wygłosił dr Przemysław Pazik.

Autor: Redakcja IDMN