INFORMACJA w sprawie planowanego ogłoszenia wyników naboru w programie FUNDUSZ PATRIOTYCZNY – EDYCJA 2021 WOLNOŚĆ PO POLSKU

27 maja 2021

Zgodnie z §10 ust.38 Regulaminu, którego treść widnieje poniżej, wyniki konkursu zostaną przekazane opinii publicznej w terminie do dwóch miesięcy od daty zakończenia naboru wniosków, tj. nie później niż 25 czerwca 2021r. Lista z wynikami zostanie opublikowana za pośrednictwem strony internetowej: www.idmn.pl.

„38.Instytut nie później niż 2 miesiące od daty zakończenia naboru wniosków publikuje na stronie internetowej oraz w Biuletynie Informacji Publicznej listę:

-wniosków zakwalifikowanych do realizacji,

– wniosków rezerwowych,

– niezakwalifikowanych do realizacji ze względu na brak środków,

-wniosków odrzuconych,

– niezakwalifikowanych do realizacji ze względu na negatywną ocenę,

– wniosków zawierających błędy formalne.”

Autor: Redakcja IDMN