Kościół i świat w dobie obrad soborowych – prof. Paweł Skibiński

26 października 2022

Zapraszamy do wysłuchania wykładu prof. Pawła Skibińskiego, wygłoszonego podczas Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Prymas Stefan Wyszyński a sobór watykański II w 60. rocznicę jego inauguracji”.

Konferencja odbyła się 25 października 2022 roku. Jej organizatorem był Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.

Autor: Redakcja IDMN