Odpowiedź prof. Jana Żaryna, dyrektora Instytutu Dziedzictwa Myśli Narodowej, na publikacje tygodnika „Newsweek”

27 kwietnia 2021

W Newsweek Polska ukazał się artykuł dewaluujący wartość pracy i zaangażowania pracowników Instytutu Dziedzictwa Myśli Narodowej.

Przedstawiamy odpowiedź prof. Jana Żaryn, dyrektora Instytutu, która niezwłocznie po publikacji została do redakcji Newsweeka przesłana.

Minął miesiąc, nie doczekaliśmy się żadnej reakcji autorki materiału – ani odpowiedzi na list do redakcji, ani wyjaśnień na łamach tygodnika.

Najwidoczniej, standardy dziennikarskie – dochodzenie prawdy, poparte stosowną weryfikacją i udokumentowaniem zebranych materiałów, bezstronnością przekazu zarówno w prezentacji, opisie, jak i narracji  – obowiązkowe w świetle ustawy – prawo prasowe!! – w redakcji Newsweeka przestały obowiązywać.

W myśl art. 12 ust. 1 pkt 1 ustawy – prawo prasowe dziennikarz jest zobowiązany zachować szczególną staranność i rzetelność przy zbieraniu i wykorzystywaniu materiałów prasowych, zwłaszcza sprawdzić zgodność z prawdą uzyskanych wiadomości lub podać ich źródło. Ma on także chronić dobra osobiste innych osób (art. 12 ust. 1 pkt 2 pr.pr.). […] dziennikarz ma dochować nie tylko „rzetelności i należytej staranności”, ale także sprawdzić zgodność z prawdą uzyskanych wiadomości lub podać ich źródło oraz zachować szczególną, a nie jedynie należytą staranność.

Staranność to: dokładność, pilność, sumienność, dbałość o szczegóły, natomiast rzetelność to: uczciwość, solidność, obowiązkowość, konkretność, odpowiedzialność za słowo. Staranność szczególna – o jakiej mowa w art. 12 ust. 1 pkt 1 pr.pr. – to w znaczeniu potocznym staranność niezwykła, wyjątkowa, specjalna, nieprzeciętna…

***

Treść listu do redakcji Newsweeka od dyrektora IDMN prof. Jana Żaryna:

Autor: Redakcja IDMN