Piotr Gliński powołuje nową instytucję kultury: to tradycja dotąd pomijana

27 czerwca 2020

Dziś odbyła się uroczystość powołania Rady Programowej Instytutu Dziedzictwa Myśli Narodowej im. Romana Dmowskiego i Ignacego Jana Paderewskiego, z udziałem m.in. ministra kultury i dziedzictwa narodowego Piotra Glińskiego.

Piotr Gliński powołuje nową instytucję kultury

W czwartek na Zamku Królewskim w Warszawie odbył się briefing prasowy i uroczystość powołania Rady Programowej Instytutu Dziedzictwa Myśli Narodowej im. Romana Dmowskiego i Ignacego Jana Paderewskiego.

Powołanie nowej instytucji kultury zapowiedzieli już kilka miesięcy temu podczas wspólnej konferencji prasowej prof. Piotr Gliński, wicepremier, minister kultury i dziedzictwa narodowego, oraz prof. Jan Żaryn, historyk, badacz dziejów ruchu chrześcijańsko-narodowego.

– Instytut Dziedzictwa Myśli Narodowej został powołany nieprzypadkowo; to jest pewna powinność i zadośćuczynienie wobec tego fragmentu polskiego dziedzictwa narodowego, który był szczególnie prześladowany i zapomniany – powiedział dziś w trakcie uroczystości Gliński.

„Powołujemy Radę Instytutu Dziedzictwa Myśli Narodowej, w której skład wejdą wybitne osoby związane z myślą narodową i chrześcijańsko-demokratyczną. Upamiętniamy tę część polskiej tradycji niepodległościowej, która była dotąd pomijana” – napisał na Twitterze minister.

– W lutym tego roku powołaliśmy Instytut Dziedzictwa Myśli Narodowej im. Romana Dmowskiego i Ignacego Jana Paderewskiego. Okres pandemiczny spowodował, że dopiero dzisiaj możemy powołać członków Rady Instytutu. Rada, która jest ciałem dość istotnym, bo ono ma nie tylko doradzać i wspierać funkcjonowanie Instytutu, ale także jest pewnym symbolem odnoszącym się właśnie do dorobku myśli narodowej czy chrześcijańsko-demokratycznej – powiedział wicepremier Gliński.

„Polska musi dbać o różne skrzydła”

Jak mówił, Rada Programowa składa się z „wybitnych postaci, które są postaciami niekiedy symbolicznymi, z wielkimi zasługami dla właśnie owego dziedzictwa, dla ruchu narodowego i chrześcijańsko-demokratycznego”.

Podkreślił, że „Instytut został powołany nieprzypadkowo”. „To jest pewna powinność i zadośćuczynienie wobec tego fragmentu polskiego dziedzictwa narodowego, który był szczególnie prześladowany i szczególnie zapomniany” – ocenił minister kultury. „Myślę, że w dużej mierze intencjonalnie” – dodał.

Zaznaczył, że „Polska musi dbać o różne skrzydła, o różne fragmenty swojego dziedzictwa intelektualnego, politycznego, społecznego”.

Dyrektor Instytutu, prof. Jan Żaryn zapowiedział utworzenie Funduszu Patriotycznego, który jest inicjatywą rządu i będzie „pod ochronnym parasolem prezydenta”. Ma on gromadzić środki na rzecz różnorodnych inicjatyw m.in. naukowych, edukacyjnych z obszaru katolicyzmu społecznego oraz dziedzictwa obozu narodowego.

Wypełnianie „białych plam” polskiej pamięci

Instytut wpisuje się w sieć instytucji kultury zajmujących się polskim dziedzictwem i pamięcią. Jego celem będzie upamiętnienie wielopokoleniowego dziedzictwa zapoczątkowanego przez polskich mężów stanu – Romana Dmowskiego i Ignacego Jana Paderewskiego. Wicepremier Piotr Gliński poinformował już w lutym, że dyrektorem Instytutu zostanie prof. Jan Żaryn.

Podczas konferencji prasowej minister kultury podkreślił wówczas, że powołanie Instytutu wpisuje się w dotychczasowe działania MKiDN, polegające na wypełnianiu „białych plam” polskiej pamięci.

– Potrzebujemy płaszczyzny debaty uczciwej, debaty opartej o argumenty racjonalne, argumenty naukowe w wielu różnych obszarach i także w obszarze dziedzictwa narodowego, myśli narodowej – wskazał szef resortu kultury.

Cele i zadania nowej instytucji

Instytut będzie się zajmował realizacją polityki pamięci w zakresie historii i dziedzictwa polskiej myśli politycznej, ze szczególnym uwzględnieniem myśli konserwatywnej, chrześcijańsko-demokratycznej i narodowej. Jego celem będzie również tworzenie podstaw naukowych dla rozwoju wiedzy o historii i dziedzictwie polskiej myśli politycznej oraz jej dalsze upowszechnianie.

Źródło: https://www.onet.pl/kultura/onetkultura/piotr-glinski-powoluje-nowa-instytucje-kultury-to-tradycja-dotad-pomijana/3hz20gp,681c1dfa?fbclid=IwAR3I4rx49lRuJ0fs8VUG8U1Wu2iQptW77GjTt6_orseCxIqkLPh5ctnEjnk

Autor: Redakcja IDMN