Piotr Zduńczyk – chęć współpracy Klubu Vade Mecum – KUL z Instytutem Dziedzictwa Myśli Narodowej

31 lipca 2020

Katolicki Uniwersytet Lubelski w czasach komunizmu byłostoją wolności w nauce. Lubelska wszechnica była pozbawiona marksistowskich wpływów w filozofii, kulturze czy prawie. W latach 80-tych wśród młodzieży rosły dążenia i ambicje niepodległościowe, niektóre z nich były skupione wokół idei narodowej. Część tej młodzieży utworzyła Akademicki Klub Myśli Społeczno-Politycznej „VadeMecum”, prawdopodobnie najdłużej funkcjonująca bez przerwy organizacja akademicka w Polsce o zabarwieniu narodowym.

Klub powstał w 1986 roku w murach uczelnianych. Jego celem było stworzenie przestrzeni dyskusyjnej na Uniwersytecie, która nawiązywałaby do tradycji wczesnoendeckich.  Założycielami Klubu byli Andrzej Szlęzak, Marek Siwiec oraz Tomasz Pieczonka. Pierwszym kuratorem Klubu był prof. Wiesław Chrzanowski, działacz Młodzieży Wszechpolskiej, żołnierz NOW-AK oraz NZW, powstaniec warszawski, założyciel ZCHN. Pierwotnie Klub działał przy Samorządzie Studentów Prawa, dopiero w 1990 roku powstał jako samodzielny byt. Od tego czasu Klub nieznacznie zmieniał swe formy. Obecnie Klub „VadeMecum” jest interdyscyplinarną organizacją naukową, wciąż jednak trzonem działalności Klubu jest forma klubu dyskusyjnego i formacyjnego.

Nazwa Klubu wskazuje na ukierunkowanie członków na rozwój osobisty. VadeMecum oznacza „chodź za mną”. Symbolem Akademickiego Klubu Myśli Społeczno-Politycznej „VadeMecum” jest  błękitna tarcza ze złotym obramowaniem. Na środku tarczy widnieje płomienisty miecz o znaczeniu symbolicznym. Oddziela on prawdę od fałszu oraz dobro od zła. Sam płomień jest symbolem Boga i jego obecności w życiu Klubu. Na złotej ramie tarczy widnieje klubowa dewiza „Deo Et Patriae” – Bogu i ojczyźnie. Jest to również dewiza Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.

Pierwotna działalność Klubu skupiała się na działalności wydawniczej oraz organizacji spotkań zamkniętych. Akademickie pismo „VadeMecum” wydawane było w latach 1986-1988 oraz 1992-1996. Pisali tam ówcześni członkowie Klubu; między innymi Andrzej Szlęzak, Witold Chmielewski, Marek Dobrowolski, Mieczysław Ryba czy Artur Zawisza. Klub „VadeMecum” nie był tylko i wyłącznie organizacją zbuntowanej przeciwko zastanej rzeczywistości młodzieży. Od samego początku sięgano do konkretnych wzorców; tradycji narodowodemokratycznej oraz etyki katolickiej. Klub odegrał ważną rolę w przywracaniu pamięci narodowej braci studenckiej na temat Romana Dmowskiego czy Narodowych Sił Zbrojnych. W przestrzeni Klubu dyskutowano nad historią idei narodowej jak również nad teraźniejszymi problemami społecznymi. Każdy członek Klubu, aby nim zostać musi przejść przez egzamin z lektur, które obejmują między innymi sztandarowe „Myśli Nowoczesnego Polaka” R. Dmowskiego czy najważniejsze papieskie encykliki dotyczące Katolickiej Nauki Społecznej. Na tych filarach organizacja wychodziła zawsze do szerszej publiczności promując endecki sposób myślenia o społeczeństwie i państwie.

W ciągu ostatnich 34 lat Klub ukształtowałponad 150 osób, które w znakomitej większości, zgodnie z przeznaczeniem Klubu, po studiach zajęli się pracą dla Polski angażując się w działalność samorządową, politykę na szczeblu krajowym oraz działalność społeczną. Spośród wszystkich klubowiczów 10 pełniło funkcję posła na Sejm RP.  Wśród absolwentów Klubu są między innymi:

Andrzej Szlęzak – samorządowiec,
Artur Soboń – poseł na Sejm, wiceminister,
Tomasz Rzymkowski – poseł na Sejm,
Mieczysław Ryba – profesor KUL, samorządowiec,
Marek Dobrowolski – profesor KUL, sędzia Sądu Najwyższego,
Maciej Miłosz – sędzia Trybunału Stanu,
Radosław Brzózka – samorządowiec,
Andrzej Mańka – samorządowiec,
Kamil Sulej – prezes fundacji Civitas Christiana
Karol Wołek – prezes Związku Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych
Przemysław Czarnek – profesor KUL, poseł na Sejm,

Klub odznaczony jest wieloma wyróżnieniami, w tym:

Medal 70-lecia Narodowych Sił Zbrojnych, nadany przez Związek Żołnierzy NSZ (wrzesień 2012 r.),

Wyróżnienie za działalność na rzecz KUL oraz znaczący wkład w rozwój życia akademickiego uczelni, otrzymane od Prorektora dr hab. Krzysztofa Nareckiego, prof. KUL (grudzień 2012 r.),

Krzyż Zasługi 25-lecia Związku Żołnierzy NSZ za upamiętnianie działalności narodowych formacji zbrojnych w latach 1939-1956 (czerwiec 2016 r.),

Dyplom Uznania Wojewody Lubelskiego Przemysława Czarnka (maj 2016 r.),

Medal „Pro Patria” za szczególne zasługi w kultywowaniu pamięci o walkach o niepodległość Ojczyzny, nadany przez Szefa Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych, pana ministra Jana Józefa Kasprzyka (grudzień 2017),

Medal 700-lecia MiastaLublin w dowód uznania za wkład i zaangażowanie w rozwój Miasta oraz zasługi na rzecz jego Mieszkańców, z podziękowaniem za podejmowanie działań inspirujących przyszłość i kształtujących tożsamość lokalną Lublina, nadany przez Prezydenta Miasta Lublin (grudzień 2017),

Medal Pamiątkowy 75-lecia Narodowych Sił Zbrojnych (styczeń 2019).

Klub niezmiennie funkcjonuje na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, dalej kształtując kadry przyszłej Polski w duchu narodowym i katolickim. Klub prowadzi swoją własną bibliotekę, w której jest kilkaset pozycji z zakresu idei politycznej, historii, filozofii czy teologii.”VadeMecum” organizuje obecnie spotkania z osobami z życia publicznego, debaty polityczne, spotkania z autorami czy szkolenia warsztatowe. Klubowicze zajmują się także organizacją licznych istotnych wydarzeń patriotycznych w Lublinie jak np. Kongres Środowisk Kresowych, Obchody rocznicowe śmierci Romana Dmowskiego, zbiórki dla kombatantów czy Marsz Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Klub przez ponad 3 dekady wyrobił sobie silną markę, przez co aktywność w jego strukturach jest oczywista dla każdego świadomego studenta KUL-u o poglądach narodowych.

Piotr Zduńczyk

Autor: Redakcja IDMN