Prof. Jan Żaryn w audycji Anny Popek: „Leniwe przedpołudnie” w Programie Trzecim Polskiego Radia

13 maja 2021

Prof. Jan Żaryn w audycji Anny Popek: „Leniwe przedpołudnie” w Programie Trzecim Polskiego Radia (9 maja 2021) opowiadał o tym, co kształtowało charakter naszych bohaterów narodowych i jacy byli w młodości ojcowie niepodległości, m.in. Roman Dmowski.

Rozmowa o biografiach osób niezwykłych w kontekście wydanych przez IDMN publikacji:

„Słownik biograficzny polskiego katolicyzmy społecznego”:

Ukazał się „Słownik biograficzny polskiego katolicyzmu społecznego”, tom 1, pod redakcją dr hab. Rafała Łatki

https://idmn.pl/index.php/2020/12/23/ukazal-sie-slownik-biograficzny-polskiego-katolicyzmu-spolecznego-tom-1-pod-redakcja-dr-hab-rafala-latki/embed/#?secret=6qlXCxKAPI#?secret=QOreszA7Nf

„Słownik biograficzny polskiego obozu narodowego”:

Ukazał się „Słownik Biograficzny Polskiego Obozu Narodowego”, t. I, pod redakcją dra Krzysztofa Kawęckiego

Autor: Redakcja IDMN